Nieuws

Publicatie: 11 november 2019

Door:


In Noord-Holland gaat de provincie samenwerken met LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. De provincie Noord-Holland ziet een belangrijke rol voor de agrarische sector in het versnellen van de energietransitie. Door de nieuwe samenwerking worden agrarisch ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren. Hiermee wordt bijgedragen aan de energietransitie zonder dat landbouwgrond plaats moet maken voor zonneparken.

Energiescan

Agrariërs met plannen voor zonnepanelen op hun vastgoed kunnen een energiescan voor hun bedrijf aanvragen. Schuren, stallen en bedrijfsgebouwen hebben grote daken en zijn daardoor uitermate geschikt om een substantiële hoeveelheid duurzame energie op te wekken. De energiescans worden uitgevoerd door LTO Noord. Op deze manier krijgen de ondernemers onafhankelijk advies over de optimale toepassing van zonnepanelen voor hun bedrijf.
Op 5 november organiseerde LTO Noord al een informatiebijeenkomst voor agrariërs uit Drechterland. De informatiebijeenkomsten in Beemster en Hollands Kroon vinden later dit jaar en begin volgend jaar plaats.

Extra inkomen

Met de zonnepanelen kunnen boeren voorzien in de energiebehoefte van hun bedrijf. Bedrijven die ruimte over hebben, kunnen die verhuren aan energiebedrijven of coöperaties. Dat levert extra inkomen op afhankelijk van de grootte van het dak.

Netbeheerder ook betrokken bij samenwerking

De lokale netbeheerder Liander en de Rabobank zijn ook betrokken bij de nieuwe samenwerking. Door de investeringsplannen in zonne-energie van agrariërs in de drie gemeenten in beeld te brengen, weet de netbeheerder of de capaciteit voldoende is en waar het elektriciteitsnet aanpassing en uitbreiding behoeft.
Agrarische bedrijven kunnen zich aanmelden voor een energiescan door LTO Noord. Het aanmeldformulier voor de energiescan vindt u hier.

Bron

Gebiedsaanpak zonnepanelen agrarische daken, Provincie Noord-Holland
Project Zon op Dak, LTO Noord