Nieuws

Publicatie: 7 september 2020

Door: en


Voor kleine en middelgrote gemeenten dalen de kosten voor een advies over een omgevingsvisie. Dit moet de drempel om advies te vragen aan de commissie M.E.R. voor deze gemeenten verlagen. Wel stijgt het tarief voor de verplichte adviezen met 1% en de tariefkorting bij meerdere adviezen binnen één M.E.R.-procedure gaat omlaag naar 35%. 

Milieueffectrapportages

Decentrale overheden moeten milieueffecten al tijdens de voorbereiding van plannen en programma’s in beeld brengen. Dit gebeurt in de vorm van een milieueffectrapportage. Zo wordt er voor gezorgd dat overheden rekening houden met de effecten voor het milieunog voordat definitieve beslissingen worden genomen. Overheden zijn aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij het achterwege laten van een milieueffectrapportage. Lees meer over milieueffectrapportages en de eventuele gevolgen voor decentrale overheden in dit artikel van Kenniscentrum Europa decentraal.  

Omgevingswet

Met het oog op de Omgevingswet, die in januari 2022 in werking zal treden, zijn veel gemeenten al gestart met een omgevingsvisie. Dit is een langetermijnvisie op de inrichting en het gebruik van de gemeente. Bij deze visie hoort een milieueffectrapportage.  

Commissie M.E.R.

Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat de overheid hier een besluit over neemt. De commissie M.E.R. is een onafhankelijke stichting die overheden adviseert over de inhoud van deze milieueffectrapportages. Ook toetst de commissie M.E.R. wat er is beschreven.    

Wijziging van de tarieven

Uit onderzoek van de commissie M.E.R. blijkt dat het tarief voor het toetsen van een omgevingsvisie voor veel kleine en middelgrote gemeenten een belemmering is. Daarom stelde de commissie het voor de tarieven voor deze gemeenten te verlagen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit voorstel en de tarieven per 15 augustus 2020 goedgekeurd. Voor meer informatie over de adviestarieven kunt u deze website raadplegen. 

Tarieven toetsing aanvulling veranderen niet

Tarieven voor het toetsen van een aanvulling van op een milieueffectrapportage veranderen niet. De commissie M.E.R. vindt het niet wenselijk tarieven voor vrijwillig advies te verhogen.  

Door

Lisa Scheffers en Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal 

Bron

Lichte wijziging tarieven MERnieuwsbericht commissie M.E.R. 

Meer informatie

MilieueffectrapportagesKenniscentrum Europa decentraal 
Europese richtlijn milieueffectrapportagesEuropese Unie 
Aan de slag met de Omgevingswet