Nieuws

Publicatie: 6 juli 2020

Door:


Na eerder onderzoek is naar voren gekomen dat het op voorhand uitsluiten van een tenderkosten­vergoeding bij te laat ingetrokken aanbestedingen in strijd is met het proportionaliteits­beginsel. Om deze reden is de Adviescommissie Gids Proportionaliteit gevraagd de Gids Proportionaliteit aan te passen. De Gids Proportionaliteit is daarom per 1 juli 2020 gewijzigd. Ook is per dezelfde datum een aantal (niet inhoudelijke) wijzigingen in het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) aangebracht. Dat heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 29 juni bekendgemaakt.

Wijzigingen

De wijziging van de Gids Proportionaliteit betreft een toegevoegd voorschrift, namelijk voorschrift 3.8B. Hierin is nu vastgelegd dat het op voorhand uitsluiten van tenderkostenvergoedingen bij een (laattijdige) intrekking van de aanbesteding disproportioneel is. De aanbestedende dienst moet dus per geval afwegen of een tenderkostenvergoeding aan de orde is. Hieruit volgt geen verplichting om een tenderkostenvergoeding, waarin rekening wordt gehouden met alle gemaakte kosten, uit te keren. Het gaat slechts om een verbod op het bij voorbaat uitsluiten van een dergelijke kostenvergoeding in geval van een ‘laattijdige intrekking’ van de aanbesteding. In een eerder nieuwsbericht is Kenniscentrum Europa decentraal ingegaan op de weg die leidde tot de wijziging.
De aangebrachte wijzigingen van het ARW corrigeren verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten. Deze wijzigingen betreffen dus geen inhoudelijke wijzigingen van het ARW.

Bron

Staatscourant 29 juni 2020: officiële bekendmaking van wijzigingen

Meer informatie:

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Aanbestedingswet, Kenniscentrum Europa decentraal