Nieuws

Publicatie: 11 mei 2020

Door:


Op 23 september treedt het Besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking voor overheidswebsites, inclusief websites van decentrale overheden. Dat laat DigiToegankelijk weten. Dit besluit, waarmee de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn wordt geïmplementeerd, is al sinds 2018 van kracht.

Uitstel toegankelijkheid

De Toegankelijkheidsrichtlijn is aangenomen in 2016 en verplicht de lidstaten om ervoor te zorgen dat al hun digitale (overheids)kanalen net zo goed toegankelijk zijn voor mensen mét als zónder handicap. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in het (Tijdelijk) besluit digitale toegankelijkheid. Hoewel deze richtlijn als sinds 2018 van kracht is, gelden de maatregelen pas vanaf 23 september 2020. DigiToeganklijk laat weten dat verschillende malen is verzocht deze datum op te schuiven wegens de coronacrisis. Zo is bijvoorbeeld ook de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Dit gaat echter, voor zover nu bekend, niet op voor het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.

Eisen digitale toegankelijkheid

Om te voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid moeten overheden:

  • toegankelijkheidsvereisten toepassen op digitale overheidskanalen. Websites moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).
  • een toegankelijkheidsverklaring op hun website publiceren. Hierin staat hoe zij hun website toegankelijk maken en houden. Daarnaast dienen ze hierin een planning op te nemen indien ze nog niet aan de vereisten voldoen. Deze verklaring moet worden ondertekend door een bestuurder of een andere verantwoordelijke.

DigiToegankelijk (Logius) is verantwoordelijk voor het invoeren van digitale toegankelijkheid voor overheidswebsites. Logius geeft aan dat overheden per 23 september 2020 minstens een toegankelijkheidsverklaring op hun website moeten publiceren om te voldoen aan de wet. Digitale toegankelijkheid is namelijk een proces waarbij altijd verbetering mogelijk is. Daarom moeten deze stappen en een planning worden opgenomen in de verklaring. Mobiele applicaties van overheden moeten per 23 juni 2021 voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.

Door:

Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Geen uitstel wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid, Digitoegankelijk

Meer informatie

Stappenplan digitale toegankelijkheid, Logius
Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite en intranetomgeving voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn?, Kenniscentrum Europa decentraal