Nieuws

Publicatie: 8 januari 2019

Door:


Op 20 december heeft het Comité van de Regio’s een online raadpleging geopend over de invulling van de Week van de Regio’s en Steden. Deze consultatie staat open tot en met 11 januari 2019.

Invulling volgende Week van de Regio’s en Steden

In deze consultatie kunnen stakeholders en betrokken partijen aangeven welke drie onderwerpen zij het interessantst vinden. Op basis hiervan zal er worden gekozen waar de focus komt te liggen voor de volgende Week van de Regio’s en Steden. Dit is mogelijk tot 11 januari 2019. U kunt de consultatie hier vinden.

Evaluatie vorige editie

Ook is het mogelijk voor lokale of regionale partners om hun mening te geven over de vorige Week van de Regio’s en Steden in 2018. U kunt het evaluatieformulier hier vinden. In tegenstelling tot de consultatie over de invulling is hier geen deadline voor vastgesteld.

Startvergadering

Op 30 januari 2019 vindt er om 11:00 uur een startvergadering over de volgende Week van de Regio’s en Steden plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met 18 januari 2019.

Volgende Week van de Regio’s en Steden

De volgende Week van de Regio’s en Steden zal plaatsvinden op 7-10 oktober 2019. Tijdens deze week zullen duizenden ambtenaren, experts en academici informatie uitwisselen over regionale kwesties en zullen er evenementen, lezingen en netwerksessies worden georganiseerd. Tijdens elke Week van de Regio’s en Steden staat er een algemeen thema centraal dat wordt verdeeld in drie sub-thema’s.

Bron

Shape the #EURegionsWeek 2019! Online consultations has been launched, Comité van de Regio’s

Meer informatie

European Week of Regions and Cities, Europa decentraal
Kick-off Europese Week van de Regio’s en steden, Europa decentraal
Succesvolle Europese Week van Regio’s en Steden, Europa decentraal