Nieuws

Publicatie: 3 augustus 2020

Door:


Het programma Europese Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een overzicht samengesteld van de reacties van Europese steden op het uitbreken van de COVID-19-crisis.

Cruciale rol steden in implementatie coronamaatregelen

Hoewel in de meeste Europese landen op nationaal niveau maatregelen werden afgekondigd nadat het COVID-19-virus begin maart in Europa bleek rond te waren, spelen steden een cruciale rol bij het implementeren en uitwerken van die maatregelen. Steden staan immers het dichtst bij hun inwoners. Daarnaast werd van steden gevraagd om ook te handelen toen er nog geen richtlijnen waren voorgeschreven, om de leefbaarheid voor inwoners te garanderen. Steden binnen Europa hebben verschillend gehandeld, onder meer door factoren als geografische ligging, demografie, mate van coronabesmettingen, culturele aspecten, en bestuurlijke- en stedelijke inrichting.

Inventarisatie maatregelen door Europese steden

Omdat zowel effectieve als ineffectieve stedelijke maatregelen als reactie op het uitbreken van de crisis in andere landen leerzaam zijn voor Nederlandse steden, is op initiatief van het ministerie van BZK een inventarisatie gemaakt van deze maatregelen uit verschillende landen.
Voor dit COVID-19-dossier zijn openbare informatiebronnen doorzocht op voorbeelden van Europese stedelijke reacties op COVID-19, zowel beleidsmatig als anderszins. Daarbij is niet alleen gekeken naar kortetermijnreacties maar ook naar mogelijke beleidsimplicaties op de lange termijn. Tevens is informatie vergaard over de financiƫle reactie vanuit de Europese Commissie om de negatieve effecten van de pandemie te beheersen.
Het overzichtsdocument biedt een actueel overzicht van de Europese stedelijke reactie op de coronapandemie. Decentrale overheden kunnen het gebruiken als een bron van informatie, evaluatie en inspiratie voor hun eigen (post-)pandemie maatregelen.

Meer informatie:

Covid-19-dossier: Europese reacties op stedelijk vlak, Ministerie van BZK