Nieuws

Publicatie: 14 januari 2019

Door:


Hoe beïnvloedt Europa ons dagelijks leven? Het Europees Parlement heeft een nieuwe website gelanceerd waarop honderden voorbeelden staan van hoe de EU het dagelijks leven van de EU-burger beïnvloedt. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over wat Europa bijvoorbeeld doet voor hun regio of beroep.
Uit de meest recente Eurobarometer-enquête, die in oktober 2018 werd gepubliceerd, bleek dat 68% van de respondenten het ermee eens is dat hun land van het EU-lidmaatschap heeft geprofiteerd. Er zijn echter maar weinig pogingen gedaan om de concrete voordelen van het EU-lidmaatschap op een rij te zetten.

Website

Europa beïnvloedt ons dagelijks leven onder andere via ons werk, onze gezondheidszorg, reizen, veiligheid, consumentenkeuzes en sociale rechten. Wat zijn hier de gevolgen van? En welke vorm neemt Europa aan in onze steden en regio’s?
In aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 mei 2019 tracht de Europese Unie haar burgers bewuster te maken van de gevolgen van Europa op het dagelijks leven. Via de nieuwe website ‘Wat Europa voor mij doet’ kunnen gebruikers kiezen op welk gebied ze de invloed van Europa willen zien: (1) in mijn regio; (2) in mijn leven; (3) in detail.
Via de categorie ‘in mijn regio’ kunt u voorbeelden vinden van door Europa gesteunde initiatieven en projecten. Een voorbeeld hiervan is de Europese investeringen die de verschillende Limburgse mijnsites hebben getransformeerd na sluiting en nieuwe banen hebben gecreëerd.
In de categorie ‘in mijn leven’ staan voorbeelden hoe de EU onder meer reizen, werken en studeren binnen Europa beïnvloedt. Een voorbeeld hiervan is het Erasmus+ programma waaraan inmiddels 9 miljoen studenten hebben meegedaan.
De categorie ‘in detail’ geeft voorbeelden van het EU-beleid op het gebied van onder andere milieubescherming, landbouw en visserij.
In de komende maanden zal meer materiaal in meer EU-talen aan deze website worden toegevoegd.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

What Europe does for me
European Elections 2019: What Europe does for me, persbericht Europees Parlement