Nieuws

Publicatie: 21 juni 2021

Door: en


Groen licht voor het digitaal EU-covidcertificaat. De voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie tekenden de verordening die de invoering van het certificaat mogelijk maakt. Hiermee is het wetgevingsproces voor deze verordening afgesloten. Het certificaat moet het veilige en vrije verkeer tijdens de COVID-19 pandemie binnen de EU vergemakkelijken. Alle EU-burgers kunnen een covidcertificaat aanvragen bij hun nationale autoriteiten. Het certificaat geldt vanaf 1 juli in alle EU-lidstaten.

Wat is het digitaal EU-covidcertificaat?

Door middel van het digitaal EU-covidcertificaat kunnen houders van dit certificaat tijdens de COVID-19 pandemie weer vrij door de EU reizen. Dit certificaat is het bewijs dat iemand:

  • Recent negatief getest is op corona;
  • Gevaccineerd is tegen corona met een door het EMA goedgekeurd vaccin;
  • De afgelopen 6 maanden hersteld is van een coronabesmetting.

EU-lidstaten mogen houders van een certificaat geen aanvullende reisbeperkingen opleggen, tenzij deze noodzakelijk zijn om de volksgezondheid te beschermen. De nationale autoriteiten van de lidstaten regelen zelf de afgifte van het certificaat. Het certificaat is kosteloos aan te vragen en beschikbaar in alle EU-talen. Het digitaal EU-covidcertificaat is beschikbaar in zowel digitaal formaat, bijvoorbeeld via een smartphone-app, als op papier. Alle certificaten bevatten een QR-code met de vereiste gegevens en een digitale handtekening, waarmee de echtheid en geldigheid in elke lidstaat te controleren is.

Nederland en het digitaal EU-covidcertificaat

In Nederland zal het digitaal EU-covidcertificaat geïntegreerd worden in de nationale CoronaCheck-app. De app zal twee soorten QR-codes bevatten, een voor internationaal gebruik en een voor gebruik in Nederland om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot een bepaalde activiteit. De gegevens in de app zijn afkomstig van de registratiesystemen van onder andere de GGD’s. Landen in de EU bepalen echter zelf welke bewijzen worden geaccepteerd bij binnenkomst in het land en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld welke type testen geaccepteerd worden en hoe oud een test mag zijn. Ook andere maatregelen, zoals quarantaine voor reizigers, bepalen de lidstaten zelf.

Vervolgstappen

De Verordening betreffende het digitaal EU-covidcertificaat treedt vanaf 1 juli 2021 in werking voor een periode van minimaal een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Het Europees digitaal coronacertificaat wordt daarmee vanaf 1 juli 2021 in de hele EU ingevoerd. Elke lidstaat wordt geacht om vanaf die datum een operationeel systeem te hebben voor zowel afgifte van covidcertificaten alsmede voor het verifiëren van afgegeven bewijzen uit andere EU-landen. Met het opzetten van een Europees systeem voor de controle van de certificaten (de EU-gateway) is de belangrijkste stap reeds gezet. Het is nu aan de lidstaten om hun nationale systemen hier op af te stemmen. Voor landen die meer tijd nodig hebben biedt de overgangsfase, die loopt van 1 juli tot en met 12 september, gelegenheid om tijdelijk alternatieven voor het certificaat te verstrekken.

Bron

EU maakt de weg vrij voor het digitale EU-covidcertificaat, Europese Commissie

Meer informatie

Coronacrisis, Kenniscentrum Europa decentraal

Digitaal coronacertificiaat, Europese Commissie

Wat is het EU Digitaal Corona Certificaat?, Rijksoverheid