Nieuws

Publicatie: 4 november 2019

Door:


De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten. De VNG geeft hierover in een recente ledenbrief uitleg. Daarin wordt ook toegelicht hoe een lokaal vuurwerkverbod zich verhoudt tot de Europese Dienstenrichtlijn.
Met een wijziging van het Vuurwerkbesluit wil de staatssecretaris buiten twijfel stellen dat de gemeenteraad ook de bevoegdheid heeft tot een geheel vuurwerkverbod binnen de gemeente. Deze wijziging treedt naar verwachting nog dit jaar in werking. De VNG informeert gemeenten in een ledenbrief alvast over de consequenties van de wijziging van het Vuurwerkbesluit. Tevens biedt de VNG een voorbeeldbepaling voor de Algemene Plaatselijke Verordening aan en geven enkele bestuurlijke overwegingen mee.

Europees recht

Uit overleg met het ministerie van EZK en Kenniscentrum Europa decentraal komt naar voren dat een geheel of gedeeltelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in een gemeente buiten het toepassingsbereik van de Europese Dienstenrichtlijn valt. De norm richt zich tot de consument en is geen eis of vergunningstelsel in de zin van de Dienstenrichtlijn. Gemeenten die een geheel of gedeeltelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk willen invoeren, hoeven dit niet te notificeren in het kader van de Dienstenrichtlijn.

Bron:

Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling APV, nieuwsbericht VNG

Meer informatie

Dienstenrichtlijn, Kenniscentrum Europa decentraal
Openbare orde en veiligheid, VNG
Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling APV inzake gemeentelijk vuurwerkverbod, VNG-ledenbrief
Kamerbrief besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit, Rijksoverheid