Nieuws

Publicatie: 7 juli 2021

Door:


Door de Brexit hebben VK-burgers in Nederland een verblijfsdocument nodig om in Nederland te kunnen blijven wonen, werken en studeren. Het kabinet heeft besloten de deadline voor de aanvraag voor een verblijfsdocument met drie maanden te verlengen tot 1 oktober 2021, zodat VK-burgers die nog geen verblijfsdocument hebben aangevraagd dit alsnog kunnen doen.

Verblijfsrechten VK-burgers in de EU

De EU en het VK hebben een handels- en samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst werd vanaf 1 januari 2021 voorlopig toegepast en is per 1 mei 2021 definitief in werking getreden.  Afspraken over de verblijfsrechten van VK-burgers in de EU en de uittreding van het VK uit de EU staan in het terugtrekkingsakkoord. Nu de afgesproken overgangsperiode tot en met 31 december 2020 afgelopen is, gelden er andere regels voor VK-burgers die zich voor of na 1 januari 2021 in de EU gevestigd hebben. Zo behouden VK-burgers die voor 1 januari 2021 in Nederland rechtmatig hebben verbleven vrijwel dezelfde rechten als een EU-burger. VK-burgers die na 1 januari 2021 in Nederland zijn gevestigd vallen onder dezelfde voorwaarden als andere derdelanders. Raadpleeg deze praktijkvraag voor meer informatie over de verblijfsrechten van VK-burgers in Nederland.

Verlenging grace period

Volgens het terugtrekkingsakkoord verblijven VK-burgers gedurende de overgangsperiode en de daaropvolgende grace period (respijtperiode) nog rechtmatig in Nederland. Daarna moeten VK-burgers in het bezit zijn van een verblijfsdocument of een aanvraag hiervoor hebben ingediend om in Nederland te kunnen blijven wonen, werken en studeren. VK-burgers kunnen tot en met 30 september 2021 een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord aanvragen. Voorheen was dit 30 juni 2021, maar deze periode is door het kabinet met drie maanden verlengd. VK-burgers kunnen een verblijfsdocument aanvragen op de website van de IND.

Door:

Lisa Scheffers, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Voortgang in het IND-uitvoeringsproject aangaande de afgifte van Brexit verblijfsdocumenten, Brief regering

Meer informatie:

Brexit Impact Scan, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit-loket, Kenniscentrum Europa decentraal