Nieuws

Publicatie: 31 mei 2021

Door:


Stedelijke mobiliteit moet minder vervuilend worden en dient een grondige groene en digitale transitie te ondergaan volgens de Europese Unie. Daarvoor heeft de Europese Commissie prioriteiten geformuleerd in de Green Deal en de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Ter implementatie daarvan wordt het EU-initiatief voor stedelijke mobiliteit gelanceerd. In dit kader organiseert de Commissie in juni maar liefst vijf workshops.

Routekaart: nieuw kader voor stedelijke mobiliteit

Het nieuwe initiatief van de Commissie voor stedelijke mobiliteit is op dit moment in ontwikkeling. Doel ervan is om een robuust en duurzaam transportsysteem voor toekomstige generaties te bouwen. Daarnaast moet het de centrale strategische doelen van het Europese transportbeleid vertalen, om huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit aan te kunnen gaan. Te denken is aan de aanpak van veel voorkomende problemen rond mobiliteit zoals vervuiling, filevorming, toegankelijkheid en veiligheid op de weg. Dit vergroot de leefbaarheid van steden.

In het kader van de ontwikkeling van deze nieuwe beleidsinitiatieven op het gebied van stedelijke mobiliteit organiseert het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie in juni de volgende vijf consultatiebijeenkomsten:

  • 14 juni 14:00–16:00 u: Consultatieworkshop over het nieuwe EU-initiatief voor stedelijke mobiliteit voor lokale en regionale overheden, vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en burgers, met een sessie voor politieke besluitvormers (alleen voor genodigden), georganiseerd in samenwerking met het Comité van de Regio’s;
  • 15 juni 14:00–16:00 u: Consultatieworkshop over het nieuwe EU-initiatief voor stedelijke mobiliteit voor nationale afgevaardigden van de ‘Member States Expert Group on Urban Mobility’ (EGUM);
  • 21 juni 14:30–16:30 u: Consultatieworkshop over het nieuwe EU-initiatief voor stedelijke mobiliteit: Stedelijk vrachtvervoer en logistiek;
  • 24 juni, 10:00–12:00 u: Consultatieworkshop over het nieuwe EU-initiatief voor stedelijke mobiliteit: Duurzame stedelijke mobiliteitsprogramma’s (Sustainable Urban Mobility Plans of ‘SUMP’s’) en mobiliteitsmanagement;
  • 28 juni, 10:00–12:00 u: Consultatieworkshop over het nieuwe EU-initiatief voor stedelijke mobiliteit: Stedelijke toegangsregulering voor voertuigen (Urban Vehicle Access Regulations of ‘UVAR’s’).

Klik hier voor meer informatie en voor registratie voor de verschillende bijeenkomsten.

De workshops zijn bedoeld om mensen uit de praktijk van het stadsvervoer bij elkaar te brengen, waaronder mensen uit de (openbaar) vervoerssector, burgers en andere belanghebbenden. Zij kunnen hun visie op het EU-initiatief voor stedelijke mobiliteit inbrengen op Europees niveau. De definitieve tekst van het initiatief wordt eind dit jaar gepubliceerd.