Nieuws

Publicatie: 26 januari 2024

Door: en


Op 23 januari 2024 hebben Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het evenement Let’s get digital 2.0 georganiseerd. Het doel van dit evenement was om lokale en regionale overheden te informeren en inspireren over digitalisering en Europese fondsen. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst!

Keynotespeaker Rian van Dam met Barend Tensen en Martin Hertz (KED).

De opening werd verzorgd door Rian van Dam, burgemeester van de gemeente Hollands Kroon, lid van de VNG-Commissie Informatiesamenleving én cyberburgemeester. Ze benadrukte het belang van Europese samenwerking en pleitte voor inventief en creatief samenwerken om de digitalisering te versnellen. In 2026 moet Nederland als overheid al heel veel wetgeving op het gebied van digitalisering hebben geïmplementeerd. Ze moedigde aan tot het delen van kennis en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke basis. Van Dam beantwoordde ook vragen uit het publiek over subsidieaanvragen van Europese fondsen en benadrukte het belang van een goede administratie bij het aanvragen van de subsidie.

Panel

Henk van Dijk (Brabant) en Mike de Roode (TNO).

Tijdens het panelgesprek, geleid door Barend Tensen van KED, vertelden vier experts Henk van Dijk (Provincie Noord-Brabant), Mike de Roode (TNO), Lodewijk Noordzij (RVO) en Muriël Pels (Gemeente Utrecht) over hun ervaring op het gebied van fondsen en digitalisering. Muriël Pels gaf aan dat wanneer je succesvol deel wilt nemen aan Europese projecten, het belangrijk is dat een organisatie eerst intern een ambitie ontwikkelt, vervolgens het Europese perspectief begrijpt en, vooral bij de eerste deelname, als partner en niet meteen als penvoerder deel te nemen.

Muriel Pels (Utrecht) aan het woord.

“Je moet de taal van de call begrijpen en jouw projectidee moet iets aan de EU kunnen bieden”, aldus Lodewijk Noordzij. Mike de Roode gaf aan dat digitaliseringsinitiatieven vaak als kosten worden gezien. “Er volgt geen onmiddellijke winst uit digitalisering, wat het moeilijker maakt om het hoog op een politieke agenda te zetten.” Henk van Dijk erkende de stevige verankering van EFRO-subsidies en Interreg in provincies, maar ziet ook dat er specifieke plannen nodig zijn om meer gebruik te maken van subsidies van Digital Europe: “Breng de mogelijkheden in kaart en ontwikkel strategieën.”

Babette Bakker (Dutch Societal Innovation Hub).

Matchmaking en lobby

In de deelsessie over matchmaking werd besproken hoe Europese fondsen gericht op digitalisering benut kunnen worden. Digital Europe werd aanbevolen als een specifiek fonds voor digitalisering. Matchmaking werd op drie niveaus behandeld: binnen de organisatie, op regionaal niveau en internationaal niveau. Ambities worden vaak geboren uit gedeelde problemen, wat het nuttig maakt om ervaringen te delen, aangezien veel mensen tegen dezelfde obstakels aanlopen.

Lodewijk Noordzij (RVO).

‘Digitalisering met maatschappelijke impact’ benadrukte het belang van overzicht en focus op missie en visie in projecten. De lobby-sessie onderstreepte de noodzaak van structurele inspanningen, terwijl de Commissie op regionaal en nationaal niveau inzicht mist in de vereisten voor wetuitvoering. Beleidsmedewerkers op nationaal niveau spelen een cruciale rol door knelpunten in digitaliseringsobstakels te identificeren, en actieve deelname aan gesprekken.

Christiaan Meinsma (RVO).

Succesvol voorstel

In de sessie over het schrijven van een goed voorstel werden belangrijke financieringsprogramma’s, zoals Horizon Europe en Digital Europe, behandeld, elk met specifieke spelregels. Gemeenschappelijke stappen werden benadrukt, waaronder het afstemmen van het project op calls, strategische relevantie binnen de organisatie, het vormen van het juiste consortium, en het bepalen van de rol binnen het consortium. De sleutel tot succesvolle voorstellen is ‘back-casting’, waarbij je vanuit verwachte impact teruggaat naar benodigde activiteiten en resultaten.

Mooie opkomst!

Wrap-up

Tijdens de plenaire afsluiting deelden de deelnemers van de ‘break-out sessies’ de bevindingen van elke sessie. Let’s get Digital 2.0 heeft weer een stap gezet in het informeren en inspireren van lokale en regionale overheden over digitalisering en Europese fondsen. Het delen van kennis en ervaringen draagt bij aan een versnelling van het digitaliseringsproces en het benutten van Europese kansen. Het evenement benadrukte het belang van een gezamenlijke inspanning om de uitdagingen van digitalisering effectief aan te pakken.