Nieuws

Publicatie: 6 april 2020

Door: en


Op 19 maart heeft de Europese Commissie een tijdelijke kaderregeling gepubliceerd waarmee het mogelijk is om liquiditeit te verschaffen aan ondernemingen die het moeilijk hebben door de coronacrisis. Afgelopen vrijdag (3 april) heeft de Commissie deze regeling op een vijftal punten verder verruimd.

De wijziging van dit steunkader benadrukt het belang om naast het verschaffen van liquiditeit aan ondernemingen ook ondersteuning te bieden aan onderzoek en ontwikkeling en productieprocessen die bijdragen aan de bestrijding van de Covid-19. De wijziging beoogt aanvullende steunmaatregelen te bieden die verenigbaar zijn met artikel 107 lid 3 VWEU op basis van de Covid-19-uitbraak. De aanvullende tijdelijke steunmaatregelen zijn van kracht sinds vrijdag 3 april. Voor december 2020 kijkt de Commissie of de kaderregeling moet worden verlengd.
De volgende vijf maatregelen zijn opgenomen in het kader:

  • Meer ondersteuning voor coronavirus-gerelateerd(e) onderzoek en ontwikkeling;
  • Meer ondersteuning voor de bouw en verbetering van testfaciliteiten;
  • Meer steun voor de productie van producten die relevant zijn voor de aanpak van de uitbraak van coronavirus;
  • Gerichte ondersteuning in de vorm van uitstel van belastingbetalingen en/of opschorting van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid;
  • Gerichte ondersteuning in de vorm van loonsubsidies voor werknemers.

Daarnaast zijn er nog een paar kleine wijzigingen doorgevoerd waaronder de cumulatiebepalingen over het combineren van verschillende soorten steun en de mogelijkheden voor directe bevoorschotting. Eveneens zijn een aantal bepalingen nader verduidelijkt.

Door:

Naomi Joseph, Paul Zondag & Juliëtte Fredriksz, Kenniscentrum Europa decentraal.

Bron:

Gewijzigd steunkader, Europese Commissie
Uitbreiding tijdelijk kaderregeling (Press Release), Europese Commissie

Meer informatie

Tijdelijk kaderregeling, Kenniscentrum Europa decentraal
Staatssteun en corona, Kenniscentrum Europa decentraal
Overzichtspagina staatssteun en COVID-19, Europese Commissie