Nieuws

Publicatie: 13 januari 2021

Door:


De Brexit impact scan voor overheden is vernieuwd. De inhoud van de scan is geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe informatie naar aanleiding van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De Brexit heeft grote gevolgen voor alle overheidsorganisaties in Nederland. Het is daarom belangrijk om na te gaan welke maatregelen nodig zijn. Overheden die de scan eerder al hebben gedaan, wordt aangeraden om de scan nogmaals te doen, omdat er veel nieuwe informatie is toegevoegd. De impactscan is gemaakt door Kenniscentrum Europa decentraal in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

BREXIT IMPACT SCAN VOOR OVERHEDEN

De scan helpt alle overheden inzicht te krijgen in de gevolgen van de Brexit. Waar mogelijk biedt de scan handelingsperspectieven. De scan is opgedeeld in vier thema’s:

  • interne bedrijfsvoering;
  • burgers;
  • regionale en lokale economie;
  • internationale samenwerking.

Dit zijn de thema’s waar de Brexit de praktijk van overheden raakt. De scan geeft advies op maat voor alle overheden: gemeenten, provincies, rijksoverheidsorganisaties of waterschappen. Voor departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid is met name het thema interne bedrijfsvoering interessant. Het doorlopen van de scan levert een advies op maat op over de impact van de Brexit en over de te nemen maatregelen. Ook staat er in waar meer gedetailleerde informatie is te vinden. De scan geeft ook verwachtingen voor de onderwerpen waarover nog geen afspraken zijn gemaakt.

VOORBEELD

Het kan zijn dat een gemeente een deel van de administratie van persoonsgegevens ondergebracht heeft bij een databedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Het ligt in de rede dat dit bedrijf voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (een EU-verordening), maar zal dit na de Brexit ook zo blijven? De Brexit Impact Scan biedt overheidsorganisaties advies over hoe zij hiermee moeten omgaan.

BREXIT UPDATE EN LOKET

Medewerkers van decentrale overheden kunnen zich aanmelden voor de Brexit-update nieuwsbrief. Daarin worden actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor decentrale overheden gedeeld.

Met vragen over de Brexit kunnen decentrale overheden kosteloos terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden. Op het Brexit-loket vindt u, naast de Brexit-helpdesk, praktijkvoorbeelden, nieuwsberichten en vraag en antwoord over Brexit.

Meer informatie

Brexit Impact Scan, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit-loket, Kenniscentrum Europa decentraal