Nieuws

Publicatie: 13 oktober 2020

Door: en


De Europese Commissie heeft besloten de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun te verlengen. Ook het toepassingsgebied van de regeling wordt verruimd. De kaderregeling is in maart 2020 aangenomen ter ondersteuning van de economie in de context van de uitbraak van het coronavirus. De regeling wordt nu met zes maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. De tijdelijke regels over steun voor herkapitalisatie worden verlengd met drie maanden en gelden daarmee tot en met 30 september 2021 in plaats van 30 juni 2021.

Verlenging

Met de verlening wil de Europese Commissie het voor lidstaten mogelijk maken om bedrijven te blijven ondersteunen in de context van de coronacrisis. Tegelijk moet de kaderregeling zorgen voor bescherming van het gelijke speelveld voor ondernemingen in de Europese Unie. Of deze doelen met de kaderregeling daadwerkelijk worden behaald zal de Commissie vóór 30 juni 2021 evalueren. Dan wordt ook besloten of de tijdelijke kaderregeling nogmaals verlengd of gewijzigd moet worden.

Nieuwe maatregel

De verlenging van de kaderregeling bevat ook een nieuwe maatregel. De lidstaten kunnen straks  ondernemingen ondersteunen die door de coronavirus uitbraak een omzetdaling van ten minste 30% hebben vergeleken met dezelfde periode in 2019. Het is de bedoeling dat de steun een deel van de vaste lasten van de onderneming dekt die vanwege de coronacrisis niet meer door inkomsten worden gedekt. Het maximumbedrag van dergelijke steun is €3 miljoen per onderneming. Met deze doelgerichte steunmaatregel hoopt de Commissie te voorkomen dat de kapitaalpositie van ondernemingen verslechtert. Zo kan bedrijfsactiviteit behouden worden en krijgen de ondernemingen een beter uitgangspunt voor herstel.

Aanpassing herkapitalisatievoorwaarden

De Commissie heeft ook de herkapitalisatiemaatregelen aangepast. De wijziging heeft betrekking op de exit van de Staat uit geherkapitaliseerde ondernemingen waarvan de Staat vóór de herkapitalisatie al aandeelhouder was. Het is nu mogelijk om via een onafhankelijke waardering het eigenvermogensbelang van de Staat af te stoten en daarbij het eerdere belang te herstellen.

Door

Monika Beck en Juliëtte Fredriksz, Kenniscentrum Europa Decentraal

Bron

Persbericht: Commissie verlengt en verruimt tijdelijke kaderregeling om bedrijven met aanzienlijke omzetverliezen verder te ondersteunen, Europese Commissie
Vierde uitbreiding Tijdelijke Kaderregeling (13 oktober 2020), Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Tijdelijk staatssteunkader Europese Commissie, Kenniscentrum Europa Decentraal
Tijdelijke Kaderregeling (19 maart 2020), Europese Commissie
Eerste uitbreiding Tijdelijke Kaderregeling (3 april 2020), Europese Commissie
Tweede uitbreiding Tijdelijke Kaderregeling (8 mei 2020), Europese Commissie
Derde uitbreiding Tijdelijke Kaderregeling (29 juni 2020), Europese Commissie
Samengevoegde versie Tijdelijke Kaderregeling (informeel Commissiedocument), Europese Commissie