Nieuws

Publicatie: 1 februari 2021

Door:


De Europese Commissie heeft besloten de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun te verlengen. De kaderregeling is in maart 2020 aangenomen ter ondersteuning van de economie in de context van de uitbraak van het coronavirus. De regeling wordt nu verlengd tot en met 31 december 2021. Het toepassingsgebied van de tijdelijke kaderregeling wordt ook verruimd. De eerder bepaalde plafonds worden verhoogd en lidstaten krijgen de mogelijkheid om bepaalde terugbetaalbare instrumenten om te zetten in rechtstreekse subsidies. Verder zorgt de wijziging ervoor dat, in het kader van de mededeling over de kortlopende exportkredietverzekering, alle landen tijdelijk geschrapt blijven (ook tot en met 31 december 2021) van de lijst met landen met verhandelbare risico’s.

Verlenging van de tijdelijke kaderregeling

De Commissie onderzoekt voortdurend of de tijdelijke kaderregeling verder moet worden aangepast. De tijdelijke kaderregeling zou aanvankelijk aflopen op 30 juni 2021. Eerder werden de tijdelijke regels over steun voor herkapitalisatie al verlengd tot en met 30 september 2021. Gezien de hardnekkigheid van de coronapandemie worden met deze wijziging alle maatregelen van de tijdelijke kaderregeling, met inbegrip van de herkapitalisatiemaatregelen, verlengd tot 31 december 2021.

Verhoging van de steunplafonds

De Commissie heeft tevens de eerder bepaalde plafonds verhoogd. De nieuwe plafonds bedragen €225.000,- per onderneming die actief is in de primaire landbouwproductie, €270 000,- per onderneming die actief is in de visserij of aquacultuur en €1,8 miljoen per onderneming in alle andere sectoren. Voor beperkte steunbedragen, die op grond van de tijdelijke kaderregeling worden toegekend, betekent dit een verdubbeling van de eerder bepaalde plafonds. Ondernemingen die door de coronacrisis een omzetdaling van ten minste 30% hebben vergeleken met dezelfde periode in 2019 komen in aanmerking voor steun. Het is de bedoeling dat de steun een deel van de vaste lasten van de onderneming dekt die vanwege de coronacrisis niet meer door inkomsten worden gedekt. Het maximumbedrag van dergelijke steun is €10 miljoen per onderneming. Net zoals onder de oude regeling kunnen deze bedragen worden gecumuleerd met de-minimissteun, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de eisen van de relevante de-minimis.

Omzetting van terugbetaalbare instrumenten in rechtstreekse subsidies

Bovendien voorziet de Commissie in de mogelijkheid voor de lidstaten om tot 31 december 2022 terugbetaalbare instrumenten die op grond van de tijdelijke kaderregeling zijn verleend, om te zetten in andere vormen van steun. Op die manier kunnen bijvoorbeeld garanties, leningen of terugbetaalbare voorschotten worden omgezet in rechtstreekse subsidies. Hierbij moet wel aan de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling worden voldaan. In beginsel mag deze omzetting de nieuwe steunplafonds voor beperkte steunbedragen niet overschrijden. Het doel van deze regeling is dat de EU-lidstaten worden aangezet om in de eerste plaats te kiezen voor terugvorderbare instrumenten als vorm van steun.

Bron

State aid: Commission prolongs and further expands Temporary
Framework to support economy in context of coronavirus outbreak, Europese Commissie
Informal consolidated version of the Temporary Framework as last amended on 28 January 2021, Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Tijdelijk Staatssteunkader Europese Commissie, Kenniscentrum Europa Decentraal
Tijdelijke Kaderregeling, Europese Commissie
Eerste uitbreiding Tijdelijke Kaderregeling, Europese Commissie
Tweede uitbreiding Tijdelijke Kaderregeling, Europese Commissie
Derde uitbreiding Tijdelijke Kaderregeling, Europese Commissie
Vierde uitbreiding Tijdelijke Kaderregeling, Europese Commissie