Nieuws

Publicatie: 14 januari 2019

Door:


Op 7 januari heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij een groot deel van de staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket uit 2014 zal verlengen tot eind 2022. Daarnaast kondigde Commissie aan een intensieve evaluatie van alle Europese staatssteunregels uit het SAM-pakket uit te willen voeren.

Verlenging staatssteunregels SAM tot 2022

Het SAM-pakket van Europese staatssteunregels is met name bedoeld om het voor lidstaten eenvoudiger te maken om voor bepaalde doeleinden geoorloofd steun te verlenen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het gebruik van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De staatssteunregels uit dit pakket gelden in principe tot eind 2020. Met de aangekondigde verlenging blijven deze regels twee jaar langer gelden. Het betreffende pakket bestaat uit de volgende staatssteunregels:

Evaluatie staatssteunregels

Naast de verlenging van bovengenoemde staatssteunregels heeft de Commissie aangekondigd een uitgebreide evaluatie te willen uitvoeren van het gehele SAM-pakket uit 2014 in de vorm van een zogenaamde fitness check.

Fitness checks zijn een instrument van de Europese Commissie om Europese wet- en regelgeving te evalueren en te beoordelen op hun effectiviteit en efficiƫntie. Bijvoorbeeld door het identificeren van onnodige administratieve lasten, inconsistenties en overlap met andere EU wet- en regelgeving. Fitness checks verschillen van reguliere evaluaties van Europese wet- en regelgeving, omdat deze beogen een hele set van wet- en regelgeving binnen een bepaald beleidsterrein gelijktijdig en als geheel te evalueren. Op basis van de resultaten van een fitness check kan de Commissie besluiten om voorstellen te doen voor nieuwe Europese wet- en regelgeving of een wijziging van bestaande Europese wet- en regelgeving.

Voor de uitvoering van fitness checks zal de Commissie op verschillende manieren onderzoek uitvoeren en experts en belanghebbenden uitnodigen om feedback te leveren. De Commissie maakte de precieze uitvoering van de aangekondigde fitness check bekend aan de hand van een zogenaamde evaluatieroutekaart. Naar verwachting zal deze op korte termijn worden gepubliceerd op deze webpagina.

Bron:

State aid: Commission to prolong EU State aid rules and launch evaluation, Europese Commissie

Meer informatie:

Werkdocument van de diensten: Fitness Check Pakket modernisering staatssteunbeleid, Europese Commissie
Betere Regelgeving, Europa decentraal