Nieuws

Publicatie: 4 maart 2019

Door: en


Op 14 maart 2019 treedt het verhoogde de-minimisplafond voor de primaire landbouwsector in werking. Het verhoogde plafond kan met terugwerkende kracht worden toegepast op steun die aan alle voorwaarden van de de-minimisverordening landbouw voldoet.

Verhoging de-minimisplafond landbouw

Het maximale steunbedrag dat aan een landbouwbedrijf mag worden verleend op basis van de de-minimisverordening landbouw stijgt van € 15.000 naar € 20.000 per drie belastingjaren. De Europese Commissie verhoogt het de-minimisplafond voor de landbouwsector, zodat lidstaten op een meer flexibele en efficiënte wijze kunnen reageren op crises.

Bijhouden van steunverlening

Het wordt onder de nieuwe regels mogelijk het de-minimisplafond op nationaal niveau verder op te rekken. Wanneer in een EU-lidstaat niet meer dan 50% van het totale nationale steunbudget wordt besteed aan één specifieke landbouwsector, kunnen overheden maximaal € 25.000 per landbouwbedrijf aan steun verlenen. Voorwaarde voor dit plafond is dat de lidstaat een centraal de-minimisregister invoert, zodat de verleende steun bijgehouden en gemonitord kan worden. Nederland beschikt op dit moment nog niet over een dergelijk register.

Wat is de-minimissteun?

Bij de-minimissteun wordt het steunbedrag te gering geacht om een ongunstig effect te hebben op het interstatelijk handelsverkeer, waardoor er geen sprake is van staatssteun. Er zijn verschillende de-minimisverordeningen voor verschillende sectoren. Wanneer het gaat om steun voor de primaire landbouwsector is de landbouw de-minimisverordening van toepassing. Steun die voldoet aan de voorwaarden van de van toepassing zijnde de-minimisverordening hoeft niet gemeld te worden bij de Commissie.

Bron:

Nieuwe staatssteunregels: Commissie verhoogt nationale steun aan landbouwers tot maximaal €25.000, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Wijziging landbouw de-minimisverordening: hoger plafond van €20.000, kenniscentrum nieuwsbericht Europa decentraal

De-minimis landbouw, kenniscentrum Europa decentraal

Verordening (EU) 2019/316 van de Commissie van 21 februari 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, EURlex