Nieuws

Publicatie: 14 oktober 2019

Door:


In het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is afgelopen week het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. De geïnstalleerde zonthermische panelen beslaan 9.300 vierkante meter en leveren warmte aan de naastgelegen kassen. De hoeveelheid warmte die wordt opgewekt is vergelijkbaar met het jaarverbruik van ongeveer 300 huishoudens. De provincie Noord-Holland heeft € 500.000 bijgedragen vanuit het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma.

Voorbereiding

Al in 2015 is het bedrijf begonnen met onderzoek naar het verduurzamen van hun freesiateelt. Dit bracht hen onder meer naar Denemarken, waar zonthermie al op grotere schaal wordt toegepast. Het nieuwe zonthermiesysteem maakt het mogelijk dat bedrijven het hele jaar kunnen oogsten door middel van warmte in de vorm van warm water. Deze warmte wordt vervolgens zo veel mogelijk direct toegepast om de kas te verwarmen.
Met het systeem wordt het mogelijk om een overschot aan warmte in de zomer op te slaan door middel van een warmte-koude-opslag in de grond. Met hetzelfde systeem kan tijdens warme dagen koud water worden gebruikt voor het koelen van de gewassen. De bodem blijft op deze manier ook in balans.

Nederlands product

Het onderzoek naar verduurzaming van hun freesiateelt bracht het bedrijf naar Denemarken. Desondanks zijn de collectoren die nu gebruikt worden gewoon in Nederland gemaakt. Het product bestaat al ruim 30 jaar, maar tot voor kort werd dit systeem alleen kleinschalig op daken toegepast. Door alle ontwikkelingen in de energiesector maakt het product nu een grote doorbraak mee.

Subsidie

De provincie Noord-Holland is trots op de ingebruikname van het innovatieve systeem, waar zij vanuit het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma € 500.000 aan hebben bijgedragen. Het Altongebied is hard op weg om een van de duurzaamste glastuinbouwgebieden van Nederland te worden. De nieuwe ontwikkelingen kunnen een inspiratie vormen voor andere ondernemers.

Bron

Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend, Provincie Noord-Holland
Nederlandse kaders, Europese plattelandsontwikkelingsprogramma