Nieuws

Publicatie: 28 oktober 2019

Door:


De regio Utrecht heeft een gedeelde tweede plaats in de Regional Competitiveness Index (RCI) weten te bemachtigen. Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht opnieuw tot de top meest concurrerende regio’s in Europa. Utrecht deelt haar tweede plaats met Londen, Stockholm voert de lijst aan. De driejaarlijkse index beoordeelt de concurrentiekracht van 268 Europese regio’s op basis van meer dan 70 indicatoren. Deze hebben betrekking op onderwerpen zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt.

Stimuleren innovatie

Belangrijke kracht van de regio Utrecht is de nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de Economic Board Utrecht (EBU) en het Utrecht Science Park (USP). De samenwerking zorgt ervoor dat partners elkaar snel vinden en nieuwe initiatieven starten. Uit de RCI 2019 blijkt dat Utrecht haar score op het gebied van innovatie heeft weten te verbeteren ten opzichte van de vorige editie in 2016. Om deze positie verder uit te bouwen versterkt de regio de innovatiekracht in het MKB met de oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De ROM gaat zich bezighouden met de ontwikkeling en financiering van innovatieve bedrijven en projecten die bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Stabiel in de top

Al sinds de eerste editie van de RCI in 2010 behoort Utrecht tot de meest competitieve regio’s van Europa. Over de gehele breedte van het onderzoek scoort de regio onverminderd hoog. Ook opvallend is dat de RCI slechts in drie van de achtentwintig EU-landen een niet-hoofdstedelijke regio als het meest competitief beoordeelt.

Resultaten

De resultaten van 2019 bevestigen een patroon met sterke prestaties van de meeste hoofdsteden en regio’s met grote steden, die profiteren van de stedelijke economie, betere bereikbaarheid en een hoog niveau van menselijk kapitaal. Andere regio’s in dezelfde landen scoren in sommige gevallen veel slechter. Tien jaar na de financiële crisis is de kloof tussen het noordwesten en het zuidoosten van de EU nog steeds duidelijk zichtbaar.

Bron

European Regional Competitiveness Index 2019, Europese Commissie
Scorecards European Regional Competitiveness Index 2019, Europese Commissie
Regio Utrecht opnieuw in top van Europa’s meest concurrerende regio’s, Regio Utrecht
European Regional Competitiveness Index 2016, Europese Commissie
 

Meer informatie

Regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
European Regional Competitiveness Index 2013, Europese Commissie
European Regional Competitiveness Index 2010, Europese Commissie
Utrechtse regio in top competitieve regio’s