Nieuws

Publicatie: 25 maart 2019

Door: en


Het Partnerschap Innovative and Responsible Public Procurement van de EU Urban Agenda verzamelt informatie over innovatief en verantwoord openbaar aanbesteden binnen de EU. Hiertoe heeft het Partnerschap een enquête gepubliceerd. Aanbestedingsprofessionals bij decentrale overheden worden opgeroepen hun mening en ervaringen te delen.

EU Urban Agenda

De EU Urban Agenda kwam in 2016 tot stand in het Pact van Amsterdam, naar aanleiding van de wens om de stedelijke betrokkenheid bij Europees beleid te vergroten. Het programma biedt steden en regio’s binnen de EU de mogelijkheid om samen te werken op Europese beleidsterreinen. Dit gebeurt binnen veertien thematische Partnerschappen, waar openbaar aanbesteden er één van is. Het Partnerschap on Innovative and Responsible Public Procurement heeft als doel om een innovatieve aanbestedingsstrategie te ontwikkelen, die kan worden geïntegreerd in het algemene management van decentrale overheden. Op deze manier zou het beter moeten lukken om ook via aanbesteden economische en sociale doelen te bereiken. De gemeente Haarlem is coördinator van het Partnerschap.

Enquête

Om kennis uit de praktijk te verzamelen heeft het Partnerschap een enquête gepubliceerd die aanbestedingsprofessionals bij decentrale overheden kunnen invullen. De enquête richt zich op drie onderwerpen:

  • Inkoopstrategie (open t/m 29 maart)
  • Financiering van innovatieve openbare aanbestedingen (open t/m 29 maart)
  • Kennisinstituten op lokaal niveau (open t/m 12 april)

Volgens het Partnerschap zijn dit de onderwerpen die voor de meeste uitdaging zorgen bij het ontwikkelen van een innovatieve en verantwoorde aanbestedingsstrategie. Belanghebbenden worden uitgenodigd te reageren.

Bron

Partnership on Innovative and Responsible Public Procurement, enquête

Meer informatie

Urban Agenda, kenniscentrum Europa decentraal
Aanbestedingen, kenniscentrum Europa decentraal
Innovatief aanbesteden, kenniscentrum Europa decentraal
Partnership on Innovative and Responsible Public Procurement, website EU Urban Agenda
Europese Commissie presenteert opvolger EU Urban Agenda, nieuwsbericht kenniscentrum Europa decentraal