Nieuws

Publicatie: 23 september 2019

Door:


Met ‘Uitgelicht’ zal de Europese Ster de komende weken praktische adviezen uit de Brexit Impact Scan voor overheden uitlichten, om aandacht te geven aan de verschillende gevolgen van de Brexit voor decentrale overheden. Deze week wordt een onderwerp belicht binnnen het thema interne bedrijfsvoering en Brexit.
Van de ongeveer 45.000 inwoners met de VK-nationaliteit in Nederland is volgens het CBS ongeveer de helft actief op de Nederlandse arbeidsmarkt of als zelfstandige. Er werken in Nederland ongeveer 5000 VK-werknemers voor overheden, in de zorgsector en het bankwezen. Welke gevolgen heeft de Brexit voor overheidsorganisaties met VK-werknemers en waar moeten zij rekening mee houden?

Een decentrale overheid heeft op dit moment VK-werknemers in dienst

Wanneer er een terugtrekkingsakkoord in werking treedt
Bij een Brexit met een terugtrekkingsakkoord verandert er tot het einde van de overgangsperiode weinig voor werkgevers van werknemers met de VK-nationaliteit in Nederland. Deze overgangsperiode loopt in beginsel tot en met 31 december 2020.
Wanneer er geen terugtrekkingsakkoord in werking treedt
VK-burgers die vóór de Brexit rechtmatig in Nederland verblijven, mogen in het geval van een no deal in ieder geval nog gedurende de nationale overgangsperiode in Nederland blijven wonen, werken en studeren. Van het IND krijgen diegenen die in maart 2019 nog geen verblijfsvergunning hebben ontvangen een tijdelijke vergunning die hen toestaat om in Nederland te blijven werken en verblijven. De IND gaat bij een no deal-scenario de ongeveer 45.000 VK-burgers die rechtmatig in Nederland verblijven uitnodigen om in de nationale overgangsperiode (tot 31 januari 2021) een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning in te dienen. Hiervoor is noodzakelijk dat zij correct in de BRP zijn ingeschreven.
Overheden met VK-werknemers hoeven dus geen werkvergunning aan te vragen tijdens de overgangsperiode, maar dienen kopieën van het paspoort en de tijdelijke verblijfsvergunning van deze werknemers te vragen en op te slaan in de administratie. Ook wordt, in het kader van goed werkgeverschap, aangeraden om als werkgever contact op te nemen met VK-werknemers, om aan te geven dat de Brexit de aankomende tijd geen veranderingen met zich mee zal brengen voor bestaande arbeidsrelaties. Voor specifieke vragen over verblijfsrechten in het kader van de Brexit kunnen VK-werknemers terecht bij de IND. Ook op de website van het UWV en de SVB is actuele informatie over de Brexit te vinden.

Een decentrale overheid wil in de toekomst VK-werknemers in dienst nemen

Wanneer er een terugtrekkingsakkoord in werking treedt
In dit geval zal er, gedurende de overgangsperiode in beginsel tot en met 31 december 2020, voor werkgevers niet veel veranderen. In de overgangsperiode hebben personen met de VK-nationaliteit die niet woonachtig zijn in Nederland dezelfde rechten inzake vrij verkeer als EU-burgers. Dit betekent dat zij onder dezelfde voorwaarden als EU-burgers werk mogen verrichten in Nederland.
Na het aflopen van de overgangsperiode zal er geen vrij verkeer van personen zijn tussen het VK en de EU. Het VK en de EU hebben, in de politieke verklaring aangehecht aan het terugtrekkingsakkoord, de intentie uitgesproken om te onderhandelen over een nieuwe mobiliteitsregeling tussen het VK en de EU.
Wanneer er geen terugtrekkingsakkoord in werking treedt
Indien een no deal-Brexit zich voordoet, moeten overheden die personen met de VK-nationaliteit (die niet woonachtig zijn in Nederland) willen aannemen, ofwel een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor een arbeidsduur korter dan drie maanden aanvragen of, bij een verblijf langer dan drie maanden, een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen. Dit dient te gebeuren nadat eerst geworven is binnen Nederland, de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als een werkgever een kenniswerker in dienst wil nemen. Meer informatie over het in dienst nemen van kenniswerkers, kunt u vinden op deze pagina van de Rijksoverheid.

Brexit Impact Scan voor overheden

De Brexit Impact Scan voor overheden biedt inzicht in de mogelijke gevolgen van de Brexit, zowel bij een deal- als no deal-scenario – en hoe hierop kan worden voorbereid.
Vul de impactscan in en krijg informatie over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van:

  • interne bedrijfsvoering;
  • burgers;
  • regionale en lokale economie;
  • internationale samenwerking.

DOOR:

Nora Nijboer & Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal

BRON:

Brexit Impact Scan voor overheden, Europa decentraal
Persoonskenmerken van Britse burgers in Nederland, onderzoek CBS in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
In buitenland geboren werknemers, peiling CBS