Nieuws

Publicatie: 30 september 2019

Door:


Met ‘Uitgelicht’ zal de Europese Ster de komende weken praktische adviezen uit de Brexit Impact Scan voor overheden uitlichten, om aandacht te geven aan de verschillende gevolgen van de Brexit voor decentrale overheden. Deze week wordt een onderwerp belicht binnen het thema interne bedrijfsvoering en Brexit.

Overheden kunnen een impact van de Brexit verwachten, zowel bij de uitoefening van hun wettelijke taak als op hun eigen bedrijfsvoering. Het is raadzaam om de coördinatie van voorbereidingen te beleggen bij een werknemer van de organisatie, die dit gezien diens functie en positie binnen de organisatie het beste kan oppakken.

Startpunt inventarisatie

Een goed startpunt is het organiseren van een overleg binnen uw organisatie om te inventariseren op welke terreinen uw organisatie mogelijk geraakt gaat worden door de Brexit. De Brexit Impact Scan voor overheden biedt inzicht in de mogelijke gevolgen van de Brexit, zowel bij een deal- als no-deal-scenario, en hoe hierop kan worden voorbereid.  Een ingevulde Impact Scan voor overheden kan een leidraad zijn voor de inventarisatie met uw collega’s. Zo geeft de Impact Scan voor overheden informatie en advies over de mogelijke gevolgen van de Brexit op het gebied van:

  • interne bedrijfsvoering;
  • burgers;
  • regionale en lokale economie;
  • internationale samenwerking

Op basis van uw eigen organisatiespecifieke inventarisatie kunt u vervolgens noodzakelijke voorbereidingen beleggen binnen uw organisatie. Omdat er bij grote organisaties meer afdelingen en belangen relevant zijn, is het aan te bevelen om de coördinatie van de voorbereidingen ten aanzien van de uitoefening van de wettelijke taak en ten aanzien van de eigen bedrijfsvoering te beleggen bij verschillende werknemers.

Risicologboek

Een methode om voorbereidingen op de Brexit binnen uw interne bedrijfsvoering vorm te geven is door potentiele risico’s door de Brexit in kaart te brengen aan de hand van een risicologboek. Een dergelijk logboek geeft u de mogelijkheid om in kaart gebrachte risico’s te prioriteren en tegenmaatregelen te formuleren. Een voorbeeld van een risicologboek kunt u hier raadplegen.

Contactenlijst

Het is ook raadzaam om een lijst op te stellen van- en contact te maken met de aanspreekpunten binnen de afdelingen van uw organisatie die naar verwachting geraakt worden door de Brexit. Dit kan ook een nuttig instrument zijn in het geval van een no-deal-Brexit.

Interne bedrijfsvoering en Brexit

Dit was een voorbeeld uit het thema interne bedrijfsvoering uit de Brexit Impact Scan van het Kenniscentrum Europa Decentraal. Onderwerpen die binnen dit thema ook aan bod komen zijn: in- en verkoop, verzekeringen, aanbesteding, digitale diensten, werknemers, het klantcontactcentrum, en lopende overeenkomsten.

Door:

Nora Nijboer, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Brexit Impact Scan voor overheden, Europa decentraal