Nieuws

Publicatie: 27 januari 2020

Door: en


Bouw- en sloopafval is de grootste afvalstroom in de EU. Deze afvalstroom is dan ook niet voor niets aangemerkt als prioritair in het nieuwe Circulaire Economie Actieplan van de Europese Commissie. Het Europees Milieu Agentschap heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de uitdagingen en kansen die bouw- en sloopafval bieden op weg naar een circulaire economie.

Rapport Milieu Agentschap

Lidstaten zijn op weg om de doelstelling uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen, 70% terugwinning van grondstoffen uit bouw- en sloopafval, te behalen. De meeste lidstaten overschrijden deze doelstelling zelfs al, volgens het Europees Milieu Agentschap. Hierbij wordt wel opgemerkt dat veel hergebruik van deze afvalstroom zich beperkt tot hergebruik met een lage waarde. Denk hierbij aan het vullen van gaten bij bouwprojecten of hergebruik van vermalen cement en stenen bij het aanleggen van wegen. Hiermee gaat dus veel waarde van de oorspronkelijke grondstof verloren.
Het rapport constateert dat de afvalstromen die op dit moment worden hergebruikt uit sloopwerkzaamheden niet geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik. Dit werkt de doelstellingen van een echte circulaire economie tegen. In het rapport is een aantal voorbeelden van acties uitgewerkt die kunnen leiden tot een beter beheer van bouw- en sloopafval. Voorbeelden hiervan zijn de standaardisering van tweedehands ruwe materialen en betere communicatie en informatie over deze grondstoffen voor belanghebbenden.
In het rapport worden groene aanbestedingen genoemd als voorbeeld van beleidsmaatregelen die getroffen kunnen worden om betere marktvoorwaarden te creëren voor herbruikbare afvalstoffen.

Aanbesteden en circulair bouwen in de Zeeuwse praktijk

De provincie Zeeland is betrokken bij een Interreg Twee Zeeën-project op het gebied van circulair bouwen. Binnen dit project wordt er zowel gekeken naar mogelijkheden om circulariteit te verwerken in bouwaanbestedingen als naar het daadwerkelijk circulair bouwen van een kliniek en een school. Kenniscentrum Europa decentraal interviewde eind vorig jaar twee enthousiaste provinciemedewerkers over dit project.

Green Deal

In de Green Deal van de Europese Commissie wordt het nieuwe Actieplan Circulaire Economie aangekondigd. Hierin stelt de Commissie dat alle sectoren de transitie moeten maken naar een circulaire economie, maar dat met name de bouwsector prioriteit zal zijn. Dit komt doordat deze sector veel hulpbronnen vergt en hier dus veel winst te behalen valt. Het Actieplan staat gepland voor maart 2020.

Bron

Construction and Demolition Waste: challenges and opportunities in a circular economy, Europees Milieu Agentschap

Meer informatie:

Improving circular economy practices in the construction sector key to increasing material reuse, high quality recycling, Europees Milieu agentschap
De Europese Green Deal, Europese Commissie
Europese Green Deal: de weg naar klimaatneutraliteit, Kenniscentrum Europa decentraal