Nieuws

Publicatie: 11 maart 2019

Door:


Op 11 maart 2019 is de nieuwe versie van de Brexit impact scan voor alle overheden gelanceerd door Europa decentraal. De inhoud van de scan is geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe informatie. Het thema interne bedrijfsvoering is uitgebreid met onderwerpen als klantcontactcentrum, coördinatie van de voorbereiding van uw bedrijfsvoering op de Brexit en werknemers.
De impactscan helpt alle overheden om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit  – deal en no-deal – en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen.

In de scan moet men een keuze maken voor het soort overheid waar men de scan voor wil invullen: gemeenten, provincies, rijksoverheidsorganisaties of  waterschappen. Het doorlopen van de scan levert advies op maat op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Rijksoverheidsorganisaties

Voor rijksoverheidsorganisaties richt de impactscan zich met name op hun interne bedrijfsvoering. In de scan doorlopen zij thema’s zoals ICT & digitale diensten, aanbesteding en contracten. De Brexit kan bijvoorbeeld impact hebben op zaken als lopende en toekomstige contracten en de legalisatie van officiële documenten.

Gemeenten, provincies en waterschappen

Voor gemeenten geldt dat er onder meer nieuwe informatie in de scan staat over rijbewijzen. Daarnaast is er nu voor gemeenten, waterschappen en provincies ook meer specifieke informatie over de interne bedrijfsvoering beschikbaar in de nieuwe scan. Overheden die de scan al hebben gedaan wordt aangeraden om de scan nogmaals te doen vanwege de geactualiseerde en nieuwe informatie.

Brexit-loket voor decentrale overheden

Heeft u als decentrale overheid een vraag over de Brexit? Dan kunt u kosteloos terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden. Op het Brexit-loket vindt u, naast de Brexit-helpdesk, praktijkvoorbeelden, nieuwsberichten en vraag en antwoord over Brexit.

Meer informatie

Brexit Impact Scan, kenniscentrum Europa decentraal
Brexit-loket, kenniscentrum Europa decentraal
Nieuwe uitgebreide versie Brexit impact scan voor alle overheden gelanceerd, Rijksoverheid