Nieuws

Publicatie: 18 juni 2021

Door: en


De samenleving wordt steeds meer digitaal vorm gegeven. De laatste paar jaar is de Europese Commissie dan ook druk bezig met de ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt. Dit gebeurt onder andere door middel van een nieuwe verordening omtrent een Europese digitale identiteit en door de opstelling van een reeks aan Europese digitale beginselen. Nu vraagt de Commissie om feedback op beide voorstellen. De verzamelde feedback zal bijdragen aan het inhoudelijke debat over de verordening en de digitale beginselen.

Europese digitale identiteit

De verordening omtrent een Europese digitale identiteit bouwt voort op de eIDAS-verordening. Door het invoeren van een Europese digitale portemonnee zal het veiliger en makkelijker worden om gebruik te maken van digitale diensten in de Europese Unie. Hiermee kunnen burgers zich digitaal identificeren, waardoor bijvoorbeeld de toegang tot een bankrekening eenvoudiger zal worden. Doordat Europese burgers zelf kunnen bepalen welke onderdelen van hun certificaten of identiteit ze willen delen, krijgen ze meer controle over hun persoonsgegevens. Meer informatie over de verordening kunt u lezen in dit nieuwsbericht.

Feedback

De consultatie staat open voor alle belanghebbenden. Dit is nuttig voor decentrale overheden, omdat zij ook verplicht zullen worden om de digitale identiteit te erkennen. Tot 31 augustus 2021 bestaat de mogelijkheid om via deze link uw feedback te leveren op de verordening omtrent een Europese digitale identiteit.

Mededeling “digitaal kompas 2030”

De Commissie publiceerde onlangs de mededeling “Digitaal kompas 2030”. Hierin worden een visie, doelstellingen en instrumenten geschetst waarmee uiterlijk in 2030 een mensgerichte, duurzame en welvarender digitale toekomst voor Europa moet zijn gerealiseerd. In de mededeling wordt voorgesteld om een reeks digitale beginselen op te stellen die zullen gaan bijdragen aan de digitale samenleving van Europa. De Commissie wil met de raadpleging de standpunten van belanghebbenden verzamelen, om hun opvattingen te horen over de formulering van Europese digitale beginselen en hierover te debatteren. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt voor een voorstel van de Commissie voor een interinstitutionele verklaring over digitale beginselen van de Commissie, het Europees Parlement en de Raad.

Feedback

Belanghebbenden zoals onder meer EU-instellingen, nationale, regionale en lokale overheden en burgers kunnen meedoen door een online vragenlijst in te vullen via de website van de Commissie. De vragenlijst over de digitale beginselen staat nog open tot 2 september 2021.

Bron

EU-regeling voor digitale identificatie bij onlinetransacties in heel Europa, Europese Commissie

Verklaring over digitale beginselen: de “Europese aanpak” voor de digitale samenleving, Europese Commissie

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa decentraal

Europese commissie publiceert voorstel voor een Europese digitale identiteit, Kenniscentrum Europa decentraal

Voldoet uw overheidsorganisatie al aan de eIDAS-verordening?, Kenniscentrum Europa decentraal