Nieuws

Publicatie: 3 april 2023

Door: , en


Op 16 maart namen we afscheid van directeur-bestuurder Fenna Pols. Na 14 jaar tomeloze inzet gaat zij bij de gemeente Súdwest-Fryslân aan de slag als directeur Sociaal Domein. De tweede bijeenkomst voor 2023 van de serie ‘Werken met Europa’ bood een ideale gelegenheid om hierbij stil te staan. Deze bijeenkomsten, die mede worden georganiseerd door de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Investeringsbank en de Haagse Hogeschool, vinden ongeveer vier keer per jaar plaats.

Voorzitter RvT Rob van de Beeten spreekt Fenna toe.

Op de kaart

Het event werd geopend door Barend Tensen (communicatieadviseur bij KED), gevolgd door een woord van dank van de voorzitter van de Raad van Toezicht van KED, Rob van de Beeten. “Fenna heeft KED op de kaart gezet en dat hoor je overal”, laat hij weten. “Onderzoeken en reacties vanuit de doelgroep wijzen uit dat er zeer positief over KED gedacht wordt.” Hij roemt de manier waarop Fenna leiding gaf aan het KED team. “Door de doorstroming en zeker ook in corona-tijd was dit niet altijd gemakkelijk, maar het is ontzettend goed gegaan. Inmiddels bevinden zich talloze alumni bij ambtelijke organisaties. Zij zijn de ambassadeurs van KED en daar heeft Fenna enorm aan bijgedragen. Nu staan we voor de bijna onmogelijke taak om een opvolger te vinden om de grote schoenen van Fenna te vullen.” Een groot applaus volgt.

Nu staan we voor de bijna onmogelijke taak om een opvolger te vinden om de grote schoenen van Fenna te vullen.

Gedreven

Daarna was het tijd voor een ‘Q&A’ tussen Fenna en Mendeltje van Keulen (lector Haagse Hogeschool en EU-expert) over de 14 jaar die Fenna Pols bij KED heeft doorgebracht, maar óók met een blik op de toekomst. Het Pact van Amsterdam kwam langs, haar bijdrage aan het REFIT-programma voor betere regelgeving van de Europese Commissie en ook de Brexit en alle gevolgen voor decentrale overheden. Fenna: “Met pizza’s heeft het team toen tussen kerst en oud en nieuw doorgewerkt om die overheden van informatie te voorzien.” De sanctiepakketten naar aanleiding van de Russische invasie waren voor Fenna niet zozeer een hoogtepunt, want dat klink een beetje gek, maar het hele traject vervult haar wel met trots omdat het team van KED toen ook weer keihard gewerkt heeft om snel in de vraag vanuit de doelgroep te voorzien. De verschillende KED teams waar zij mee gewerkt heeft bestonden altijd uit leergierige en gedreven mensen die stuk voor stuk een enorme drive hebben om zich voor Nederlandse overheden in Europa in te zetten, laat zij vol trots weten.

Bloemen mogen niet ontbreken…

Netwerkorganisatie

Fenna gaat bij gemeente Súdwest-Fryslân hele andere dingen doen. Het belangrijkste dat ze meeneemt is dat regelgeving vóór en niet tegen je moet werken. Er kan veel verbeterd worden in het sociaal domein waar zij nu mee aan de slag gaat: de inkoop van jeugdzorg, armoede en schuldhulpverlening. Het loopt vast. Als ze nu naar KED kijkt ziet zij een mooie ontwikkeling: het kenniscentrum is echt een netwerkorganisatie geworden. In die 14 jaar heeft ze een duidelijke ontwikkeling gezien in de behoefte van decentrale overheden. De eerste jaren domineerden staatssteun en aanbesteden als beleidsterreinen. Nu gaat het steeds meer over de enorme opgave van de energietransitie, subsidies en digitalisering. Van een voornamelijk juridische naar een steeds bredere functie. KED kan volgens Fenna veel bereiken met een relatief kleine organisatie.

KED kan veel bereiken met een relatief kleine organisatie.

Rubberen laarzen

In al die jaren maak je als directeur-bestuurder van KED natuurlijk ook genoeg grappige dingen mee. Eén anekdote wilde ze het in grote getalen toegestroomde publiek niet onthouden. Samen met Rob Jonkman, lid van de Raad van Toezicht van KED, was zij voor een werkbezoek in Venetië. Vooraf werden zij geadviseerd om rubberen laarzen mee te nemen vanwege de acqua alta; de stad kampt regelmatig met overstromingen door de lage ligging. In de ochtend werd zij door het luchtalarm gewekt, al het meubilair stond op klossen en het was een komisch gezicht. Haar stijlvolle, maar (te) korte laarzen stonden uiteindelijk toch vol met water terwijl Rob Jonkman met zijn langere laarzen de voeten wél droog hield. De gouverneur heeft hier vervolgens nog naar verwezen in zijn politieke verhaal waarbij hij vroeg om miljoenen voor de stad.

Q&A tussen Mendeltje van Keulen en Fenna Pols.

Europabewustzijn

Fenna heeft als directeur-bestuurder van KED de afgelopen jaren veel contact onderhouden met vertegenwoordigers van EU-instellingen en wordt geroemd om haar netwerk. Op de vraag vanuit het publiek met wie ze nog wel een keer zou willen spreken heeft ze direct een antwoord: Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne. Ze zou hem willen vertellen over KED en wat het kenniscentrum kan betekenen op het gebied van EU recht. Fenna wil haar opvolger graag nog iets mee geven. “Luisteren, niet horen maar luisteren. Om het Europabewustzijn te vergroten is het van belang om jargon te beperken. Europese regelgeving in begrijpelijke taal is niet voor niets het motto van KED. Duidelijk communiceren. Ik heb tegen de juridisch adviseurs ook altijd gezegd: als ik het snap, snapt iedereen het.”

Als Fenna zich ergens in vastbijt laat ze ook niet meer los.

Altijd welkom

Dagvoorzitter Barend Tensen geeft het woord aan Pieter Jeroense, plaatsvervangend directeur van de VNG, waar KED de laatste jaren met veel plezier kantoor hield. Pieter bedankt Fenna hartelijk namens alle collega’s en zag haar als een ‘baken’ voor KED. “Als Fenna zich ergens in vastbijt laat ze ook niet meer los. Het is volgens hem een misverstand dat Fenna weggaat. Ze wordt nu lid van de VNG en blijft altijd welkom.”

Vragen vanuit het publiek.

Oekraïne

Fenna stond bij KED al bekend als het ‘ideeënkanon’, maar de laatste dagen lijkt ze nog eens extra gas te geven. Fenna laat weten dat Rob Jonkman (RvT KED) met Pasen naar Oekraïne gaat om hulpgoederen te brengen naar een inmiddels bevrijd gebied. Ze heeft geregeld dat KED allerlei elektronische apparatuur beschikbaar stelt die door de technische ontwikkelingen die de organisatie heeft doorgevoerd na corona niet meer nodig zijn. Een mooi, ‘tastbaar’, gebaar nadat KED zich eerder vooral vanuit een juridisch opzicht met Oekraïne bezig heeft gehouden.

Tot slot konden de gasten afscheid nemen van Fenna. Het geheel werd afgerond met een netwerkgelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje. Wij wensen haar veel succes! Wilt u deelnemen aan (een van) de vervolgbijeenkomsten van de ‘Werken met Europa-borrel, houd dan de agenda’s en nieuwsbrieven van de genoemde organisaties goed in de gaten!

Mooie opkomst, afscheid in stijl!