Nieuws

Publicatie: 11 oktober 2021

Door:


Regio’s en steden moeten nauwer betrokken worden bij de uitvoering van ‘NextGenerationEU’, het economische herstelplan voor de heropbouw van Europa na COVID-19. Om dit te realiseren pleiten vertegenwoordigers van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) voor een heldere verankering van hun rol bij afspraken tussen de Commissie en de lidstaten over de toekenning van middelen uit het herstelfonds. Het onderwerp kwam aan bod in de Commissie Economisch Beleid (ECON), de subcommissie van het CvdR waarin nationale vertegenwoordigers van regio’s en steden het beleid over de herstelplannen bespraken.

Rol voor decentrale overheden

Regio’s en steden hebben verschillende verantwoordelijkheden bij de totstandkoming en implementatie van de nationale herstelplannen. De EU verwacht dat lidstaten hun takenpakket duidelijk afbakenen. Zo moeten ze de rol van decentrale overheden in het beleid omschrijven en zijn ze verplicht om toe te lichten hoe de financiële middelen worden doorgegeven.

De beslissing om de lidstaten die afbakening te laten bepalen, en niet de Commissie, heeft gevolgen. Het Comité waarschuwt dat een te centraal gestuurde aanpak ertoe zal leiden dat regionale en lokale verschillen over het hoofd kunnen worden gezien. Hierdoor lopen regio’s die al voor de uitbraak van de pandemie in hun ontwikkeling achterliepen, het risico op een nog grotere achterstand. Daardoor zou de digitale en groene transitie onvoldoende uit de verf komen in sommige regio’s.

In het advies vraagt de CvdR aan de Europese Commissie om de rol van de lokale en regionale overheden bij de uitvoering en verdere planning en evaluatie van de herstelplannen duidelijk te omschrijven in de overeenkomsten met de lidstaten. Op grond daarvan wordt de herstelsteun verstrekt. Het CvdR vindt dat ook op andere domeinen regio’s en steden structureel betrokken moeten worden bij het economische herstel.

NextGenerationEU

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument waar meer dan 800 miljard euro mee gemoeid is. De EU zal dit bedrag zowel in de vorm van subsidies als leningen beschikbaar stellen. Het moet helpen de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronapandemie te herstellen. Na COVID-19 kan Europa groener, digitaler en veerkrachtiger zijn, waardoor het beter voorbereid is op huidige en toekomstige uitdagingen. De verwachting voor lidstaten is dat ze een hervormings- en investeringsagenda uitwerken om deze doelstellingen te bereiken. Na goedkeuring van de Commissie, komen deze nationale herstelplannen in aanmerking voor middelen uit dit fonds.

Bron

Onvoldoende betrokkenheid van regio’s en steden bij het uitvoeren van de nationale herstelplannen brengt hun doeltreffendheid in gevaar, Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie

NextGenerationEU, Kenniscentrum Europa decentraal

Nationale herstelplannen, Kenniscentrum Europa decentraal