Nieuws

Publicatie: 23 april 2019

Door:


Op 9 april heeft het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met cofinanciering van de provincie Noord-Holland ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Techvalley, een netwerk van elf maakbedrijven in Noord-Holland.

Techvalley

Techvalley is een samenwerkingsverband dat is ontstaan op initiatief van ruim 35 Noord-Hollandse machinebouwers (het TechnoSpitsen netwerk), de Koninklijke Metaalunie en FME. Partners van Techvalley zijn Hogeschool Inholland Alkmaar en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het doel van TechValley is een innovatieve en toekomstbestendige Noord-Hollandse machinebouwindustrie te realiseren.

Project

Binnen TechValley staan elf concrete, baanbrekende innovatieprojecten van deelnemende bedrijven centraal. De innovaties hebben betrekking op data, robotica & vision, predictive maintenance en slimme verdienmodellen. In innovatieteams wordt door bedrijven, lectoren, docenten en studenten samengewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en toepassingen. De nieuwe inzichten worden vervolgens verwerkt in de lesstof van Hogeschool Inholland.
Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN, “Als Ontwikkelingsbedrijf zetten we stevig in op de versterking van de innovatiekracht van regionale MKB bedrijven. Bijna 80% van de banen komen uit het MKB en is daarmee de motor van de regionale economie. Dat de regio ook prachtige machinebouwbedrijven in huis heeft is vaak nog onbekend. Met TechValley gaan we daar zeker verandering in brengen. De verkregen Europese subsidie geeft aan dat het potentieel van de regio wordt herkend en erkend.”

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Ruim € 2.000.000 aan Europese en nationale subsidie voor TechValley, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord