Nieuws

Publicatie: 19 oktober 2020

Door: en


De EU is vastbesloten om tot een overeenkomst te komen met het VK, maar niet tegen elke prijs. Dat zei de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, in zijn speech naar aanleiding van de eerste werkvergadering van de Europese Raad. De deadline voor het sluiten van een overeenkomst nadert en onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU zijn nog niet afgerond.

Belangrijke punten voor onderhandeling

Tijdens de vergadering sprak de Europese Raad bezorgdheid uit over het uitblijven van  vooruitgang op een aantal belangrijke punten. Om tot een akkoord te komen moet er meer gebeuren.
De Europese Raad bevestigde opnieuw dat de EU vastbesloten is om op basis van de onderhandelingsrichtsnoeren van februari 2020 een zo nauw mogelijk partnerschap met het VK aan te gaan, met inachtneming van de eerder overeengekomen richtsnoeren van de Europese Raad, in het bijzonder wat betreft het gelijke speelveld, governance en visserij. Eerder zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier hierover dat dit drie onderwerpen zijn die voor de EU zo belangrijk zijn dat er geen economisch partnerschap komt zonder afspraken op deze punten.
Verder verzocht de Europese Raad EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier om de komende weken de onderhandelingen voort te zetten. Ook werd er een beroep gedaan op het VK om de nodige stappen te zetten om een overeenkomst mogelijk te maken.

Internal Market Bill van het VK

Tevens moeten het terugtrekkingsakkoord en de bijbehorende protocollen volledig en tijdig worden uitgevoerd, aldus de Europese Raad. Hiermee wordt gedoeld op de Internal Market Bill van het VK. Deze voorgestelde wet van de VK-regering is volgens de EU in strijd met de afspraken die zijn gemaakt in het terugtrekkingsakkoord. De Europese Commissie is hier een inbreukprocedure over gestart tegen het VK.

Voorbereiden op alle scenario’s

De Europese Raad roept de lidstaten, de EU-instellingen en alle belanghebbenden op, zich voor te bereiden op alle niveaus en voor alle mogelijke uitkomsten, met inbegrip van de situatie van het uitblijven van een akkoord. Daarnaast verzocht de Europese Raad de Commissie om tijdig aandacht te besteden aan het nemen van mogelijk unilaterale en tijdige noodmaatregelen die in het belang van de EU zijn.

De Brexit Impact Scan voor overheden

De EU en het VK hebben afspraken gemaakt over de uittreding van het VK uit de EU in het terugtrekkingsakkoord. In dit akkoord is onder meer een overgangsperiode afgesproken voor na de Brexit, die loopt tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode is alle relevante EU-wet en regelgeving nog geldig voor het VK. Deze overgangsperiode zal definitief verlopen na 31 december 2020. Het is nog niet duidelijk welke afspraken zullen worden gemaakt tussen de EU en het VK over de toekomstige relatie. Decentrale overheden en rijksoverheidsorganisaties kunnen zich hierop voorbereiden door de Brexit Impact Scan voor overheden te raadplegen. Kijk voor meer informatie ook op het Brexit-loket.

Door

Lisa Scheffers en Laura Hollmann, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

European Council conclusions on EU-UK relations, 15 October 2020, de Europese Raad
Remarks by President Charles Michel following the first working session of the European Council, de Europese Raad

Meer informatie

Onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU, Kenniscentrum Europa decentraal
Negende onderhandelingsronde EU-VK, Kenniscentrum Europa decentraal
Europese Commissie start inbreukprocedure tegen het VK over Internal Market Bill, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit Impact Scan, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit-loket, Kenniscentrum Europa decentraal