Nieuws

Publicatie: 16 november 2020

Door:


Samenwerken met het MKB, het onderwijs en gemeenten in de regio is een belangrijke sleutel om  financiering te krijgen uit de EU herstel- en structuurfondsen. Dat zei staatsecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken bij de VNG Dialoog Europese Fondsen. ‘Doe het echt samen’ was haar boodschap. Ze sprak met wethouder René de Heer van Zwolle en met plaatsvervangend algemeen directeur Pieter Jeroense van de VNG over de mogelijkheden die de nieuwe EU-subsidies bieden voor gemeenten, op 12 november. Het gaat om subsidies uit het Europees crisis- en herstelfonds naar aanleiding van de coronacrisis (Next Generation EU) en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie, voor de periode 2021-2027.

MKB

Keijzer benadrukte het belang van samenwerking omdat gemeenten afzonderlijk beperkte capaciteit hebben. Haar les is: treed op als één regio en maak een gezamenlijk plan over de manier waarop de fondsen aan kunnen sluiten bij de bestaande gemeentelijke uitdagingen. Ook kan het voor gemeenten nuttig zijn, gebruik te maken van beschikbare kennis op provinciaal niveau. De staatssecretaris zei verder dat het belangrijk is het midden-en kleinbedrijf te betrekken bij subsidieprojecten. Voor het MKB liggen er kansen in de energietransitie en circulaire economie.

Cofinanciering

Gemeenten die gebruik willen maken van de fondsen kunnen bij de provincie of de RVO nagaan of het plan financieringswaardig is. Het is aan te bevelen om in de plannen de nadruk te leggen op het ondersteunen van lokale ondernemers en het onderwijs. Daarnaast kondigde de staatssecretaris aan dat het kabinet 255 miljoen EUR beschikbaar stelt voor cofinanciering in de komende jaren.

Administratieve lasten

Wethouder de Heer signaleert dat gemeenten steeds Europabewuster worden. Hij vindt het van belang om in Brussel te blijven pleiten om de administratieve lasten en regelgeving ronde de fondsen te verlichten.

Subsidiewijzer VNG

Ruud van Raak, programmamanager van het structuurfonds EFRO voor West-Nederland, hield presentatie over EFRO. Hij zei dat in de aankomende periode het meeste geld van EFRO naar de digitale en groene transitie gaat. Pieter Melis, coördinator bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, sprak over ESF+ en vertelde dat het ondersteunen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt een belangrijk aandachtspunt gaat worden in dit fonds. Aan het eind van de VNG Dialoog presenteerde Jeroense de nieuwe Subsidiewijzer 2021-2017 van de VNG waarop alle informatie over Europese subsidies is te vinden.

Door:

Anouk Smid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Thomas Kuijpers, Vereniging Nederlandse Gemeenten

Meer informatie:

Structuur- en investeringsfondsen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Europese Subsidiewijzer 2021-2027, VNG
VNG Dialoog Europese Fondsen, VNG