Met betrekking tot een aantal knelpunten die Europa decentraal heeft ontvangen en voorgelegd aan de koepelorganisaties (VNG, IPO, UvW) en het ministerie van BZK zijn concrete resultaten op Europees niveau bereikt. Hier vindt u diverse voorbeelden daarvan.

Onderzoeken

Naast de constatering van knelpunten in de uitvoering van Europese regels en beleid door decentrale overheden, heeft Europa decentraal voorheen in opdracht van een partijen ook specifieke knelpunten nader uitgewerkt. Twee voorbeelden hiervan zijn het rapport Bridge! en de publicatie Nederlandse provincies voor betere regelgeving.

Bridge!

In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft Europa decentraal Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. Dit deed het kenniscentrum in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport Bridge!

Nederlandse provincies voor betere regelgeving

In 2016 publiceren de Nederlandse provincies de publicatie Nederlandse provincies voor betere regelgeving. Hierin dragen zij op verzoek van eurocommissaris Frans Timmermans Europeesrechtelijke knelpunten aan, die zij in de dagelijkse praktijk ervaren bij het maken en uitvoeren van provinciaal beleid. Europa decentraal heeft aan deze publicatie bijgedragen door het aanleveren van specifieke knelpunten en het deelnemen aan de expertbijeenkomst hierover.

Resultaten

Op een aantal punten hebben de ingebrachte en uitgewerkte signalen al tot zichtbaar resultaat geleid. Binnenkort vindt u hier meer informatie over deze resultaten.