Nieuws

Publicatie: 24 juni 2019

Door:


De Europese Commissie heeft de roadmap voor de evaluatie van de Trans-Europese energie infrastructuur gepubliceerd.

Energiebeleid

Het energiebeleid van de EU is er onder meer op gericht de energie-infrastructuur van de EU-landen aan elkaar te koppelen. Dit is uiteengezet in de Verordening (EU) nr. 347/2013, de ‘TEN-E-verordening’.
Bij deze evaluatie wordt nagegaan hoe doeltreffend de verordening is geweest, vooral wat betreft:

  • de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030
  • de langetermijnverbintenis van de EU voor een koolstofarme economie
  • het principe om bij alle plannings-, beleids- en investeringsbeslissingen de nadruk op energie-efficiëntie te leggen

Roadmap

De roadmap evaluatie is geopend tot en met 12 juli. De feedback wordt samengevat door de Commissie en gebruikt bij de verdere ontwikkeling en afstemming van de evaluatie. Alle bijdragen worden op de site van de Commissie gepubliceerd, en moeten daarom voldoen aan de feedbackregels.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies