Nieuws

Publicatie: 24 juni 2019

Door:


Bij veel Nederlandse gemeenten leven vragen over het opnemen van vestigingsbeperkingen voor Retail in bestemmingsplannen en de toepassing van de Dienstenrichtlijn. Daarom heeft de Retailagenda een leidraad risico-inventarisatie gepubliceerd om aan de hand van een stappenplan erachter te kunnen komen of een bestemmingsplan in strijd is met de Dienstenrichtlijn.

Detailhandel als dienst

Met de uitspraak Visser Vastgoed is duidelijk geworden dat detailhandel een dienst is en dat de Dienstenrichtlijn dus van toepassing is op bestemmingsplannen. De Dienstenrichtlijn verbindt voorwaarden aan het opnemen van vestigingsbeperkingen ten aanzien van dienstverleners (en dus de detailhandel) in bestemmingsplannen. Het uitsluiten van bepaalde branches op centrumlocaties (‘brancheringsregeling’) is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend als rekening wordt gehouden met de eisen uit Dienstenrichtlijn. Beperken van bepaalde detailhandel mag, maar dit dient wel goed beargumenteerd te worden. Hoe doe je dat als gemeente?
In de leidraad wordt aangegeven wanneer een bestemmingsplan in strijd is met de Dienstenrichtlijn en hoe vervolgens kan worden omgegaan met de geconstateerde risico’s. De leidraad vormt een onderdeel van de Landelijke Handreiking Dienstenrichtlijn die naar verwachting in september 2019 zal worden gepubliceerd.

Bron:

Leidraad Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn, Retailagenda

Meer informatie:

Retailagenda presenteert Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn, Retailagenda
Europese Dienstenrichtlijn in de spotlights, Platform O
Kamerbrief over gevolgen arrest Visser Vastgoed (Appingedam), nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal