Nieuws

Publicatie: 28 januari 2019

Door:


De commissie voor regionale ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement heeft steun uitgesproken voor investeringen in de regio’s om economische, sociale en territoriale samenhang in de EU te bevorderen.

Rapport

De REGI-commissie heeft het rapport van co-rapporteurs Constanze Krehl (S&D) en Andrey Novakov (EPP) aangenomen met 25 stemmen voor, 1 tegen en 9 onthoudingen. In het rapport wordt aangegeven dat het Europees Parlement in de komende budgetperiode 2021 – 2027 op hetzelfde niveau verder wil met investeringen in de regio’s.
De leden van de regionale ontwikkelingscommissie waren het eens met de nieuwe doelstellingen die in het Commissievoorstel zijn vastgelegd en verwelkomen vereenvoudigde regels om lokaal gestuurde projecten en toepassingen van kleinere bedrijven te stimuleren. De financieringspercentages en het totale bedrag moeten op het huidige niveau worden gehandhaafd, met een budget voor “Economische, sociale en territoriale cohesie”, dat 378,1 miljard euro bedraagt ​ (14% meer dan het Commissievoorstel van 330,6 miljard euro).

Medefinancieringspercentages

Minder ontwikkelde regio’s blijven op deze manier profiteren van substantiële EU-steun, met medefinancieringspercentages van maximaal 85% (in plaats van 70% zoals voorgesteld door de Commissie) en een totaalbedrag van 61,6% van de regionale ontwikkelings-, sociale en cohesiefondsen. Het medefinancieringspercentage voor transitie en meer ontwikkelde regio’s is ook verhoogd, respectievelijk tot 65% en 50%.
De middelen voor grensoverschrijdende projecten in het kader van Interreg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, bedragen € 11,3 miljard, 3% (in plaats van de 2,5% voorgesteld door de Commissie) van de cohesiemiddelen.

Vervolg

De REGI-commissie is klaar om onderhandelingen met de Europese Commissie en de Raad te starten zodra de plenaire vergadering het onderhandelingsmandaat heeft goedgekeurd. Er wordt tijdens de plenaire vergadering van 11 tot en met 14 februari gestemd over het rapport.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

2021-2027 EU Budget: €378,1 billion to benefit all regions, persbericht Europees Parlement