Nieuws

Publicatie: 17 juni 2019

Door:


De Raad voor Regelgevingstoetsing (RSB) heeft zijn jaarlijkse rapport gepubliceerd. De Raad, ook wel bekend als het Regulatory Scrutiny Board, ziet toe op de kwaliteit van zowel de effectbeoordelingen van Europese wetsvoorstellen als de evaluaties van regelgeving die al van kracht is. In zijn rapport geeft de Raad inzicht in de beoordelingen van deze stukken en de adviezen voor de Europese Commissie die daaruit voortkomen.

Raad voor Regelgevingstoetsing

De RSB is verantwoordelijk voor het onderzoeken van evaluaties van bestaande regelgeving en effectbeoordelingen (Impact Assessments) van nieuwe voorstellen voor EU-wetgeving, beide uitgevoerd door de Commissie. De effectbeoordelingen analyseren onder andere:

  • wat het (potentiële) effect van nieuwe wetgeving is;
  • of deze wetgeving op Europees niveau moet worden gemaakt, en;
  • wat voor instrument het geschiktst is voor de wetgeving.

Het is de taak van de RSB om van deze effectbeoordelingen (maar ook evaluaties) te beoordelen of ze van voldoende kwaliteit zijn. De RSB publiceert jaarlijks een verslag en organiseert een congres.
Het vaker uitvoeren van effectbeoordelingen is een component van de Betere Regelgeving Agenda (BRA) van de Commissie, opgezet in 2015. Dit is een beleidsprogramma gelinkt aan Europese besluitvorming. Het heeft onder andere de volgende doelen:

  • Het transparanter maken van het Europese besluitvormingsproces;
  • Het meer betrekken van belanghebbenden en burgers;
  • Het zorgen voor minimale regeldruk voor bedrijven, burgers en overheden.

Drukke periode voorafgaand aan Europese verkiezingen

In het jaarverslag van 2018 stelt de Raad meer werk te hebben gehad dan in voorgaande jaren. Dit komt voornamelijk door het hoge aantal effectbeoordelingen dat onderzocht moest worden. Het betrof onder meer de effectbeoordelingen van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader, waar op dit moment over onderhandeld wordt. Daarnaast zorgden de Europese verkiezingen voor extra tijdsdruk, omdat veel Commissievoorstellen nog voor de verkiezingen moesten worden behandeld door het Europees Parlement en de lidstaten.

Beoordelingen

Hoewel het aantal beoordelingen in 2018 hoger lag dan in voorgaande jaren, nam het aantal afgekeurde stukken af. Van de effectbeoordelingen kreeg 28% van de stukken een negatieve beoordeling, terwijl 29% een volledig positieve beoordeling kreeg. Bijna de helft van alle effectbeoordelingen kreeg wel een positieve beoordeling, maar daarbij ook een duidelijke aansporing voor de Europese Commissie om nog een aantal verbeteringen door te voeren. Bij de evaluaties was het aantal positieve beoordelingen groter. Slechts drie van de elf evaluaties kregen een negatieve beoordeling.
De Raad merkt op dat de kwaliteit van effectbeoordelingen en evaluaties aanzienlijk vooruitging als gevolg van zijn beoordeling. Negatieve beoordelingen leidden namelijk vaak tot meer verbetering van de stukken dan positieve beoordelingen met daarbij een aansporing. Wel roept de Raad de Commissie op om bij het doen van effectbeoordelingen en evaluaties goed na te denken over hoe het succes of falen van bepaald beleid gemeten moet worden.

Bron

Annual Report 2018, Regulatory Scrutiny Board

Meer informatie

Betere regelgeving, Kenniscentrum Europa decentraal
Better Regulation Insight Tool” (BRIGHT)