Nieuws

Publicatie: 29 maart 2021

Door: en


De Raad van de Europese Unie heeft conclusies over de cybersecuritystrategie voor het digitale decennium gepubliceerd. In de conclusies worden belangrijke actiepunten genoemd om EU-burgers en bedrijven te beschermen tegen cyberdreigingen en veilige informatiesystemen te bevorderen. Ook decentrale overheden krijgen door de digitalisering steeds meer te maken met cybersecurity.

Cybersecuritystrategie

De Europese Commissie heeft in 2020 een strategie over cybersecurity gepresenteerd. De strategie geeft handvatten voor acties op Europees niveau. De strategie beoogt om burgers en bedrijven in de Europese Unie (EU) te beschermen tegen cybercriminaliteit en de weerbaarheid tegen cyberbedreigingen te vergroten. Cybercriminaliteit is criminaliteit met internet en ICT als middel én doel, zoals bijvoorbeeld malware, hacking of phishing mails. Decentrale overheden verwerken veel persoonsgegevens, waarbij ook zij het doelwit kunnen worden van cybercriminaliteit. Het is daarom belangrijk voor decentrale overheden om hun netwerk op een juiste manier te beveiligen. Meer informatie over cybersecurity en de impact voor decentrale overheden kunt u in deze praktijkvraag lezen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van een open, globale en vrije cyberspace aangemoedigd. In de conclusies over de cybersecuritystrategie geeft de Raad aan dat cybersecurity essentieel is voor het vormen van een veerkrachtig, groen en digitaal Europa.

Belangrijkste actiepunten in de conclusie

In de conclusies worden een aantal actiepunten voor de komende jaren genoemd. De belangrijkste punten zijn:

  • Plannen maken voor het oprichten van een netwerk van veiligheidsoperatiecentra in de EU om aanvallen op netwerken te volgen en hierop te anticiperen;
  • Het benadrukken van het belang van een gezamenlijke inspanning om de internet beveiligingsstandaarden te verhogen. Veel decentrale overheden bieden diensten digitaal aan. Een hoge beveiligingsstadaard zal de kans op cybercriminaliteit verminderen. Dit is cruciaal om het niveau van internetbeveiliging te bevorderen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de EU te verbeteren;
  • Het ontwikkelen van een krachtige versleuteling (encryption), om op deze manier de grondrechten en digitale veiligheid te beschermen;
  • Het versterken van de samenwerking met internationale organisaties en partnerlanden om het gedeelde begrip van cyberbedreigingen te bevorderen, zodat de EU en partnerstaten op dezelfde lijn zitten wat betreft de aanpak van cybersecurity.

De Raad moedigt de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger aan om een gedetailleerd uitvoeringsplan op te stellen om de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van de voorstellen in de cybersecuritystrategie te waarborgen. Verder geeft de Raad aan dat ze de implementatie van de conclusies zal bijhouden middels een actieplan.

Bron

Conclusie over de cybersecuritystrategie voor de digital decade, Europese Raad

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa decentraal
Wat is het EU-beleid omtrent cybercriminaliteit en cyberveiligheid?, Kenniscentrum Europa decentraal
Wat kan de EU voor onze overheidsorganisatie betekenen op het gebied van cyberveiligheid?, Kenniscentrum Europa decentraal