Nieuws

Publicatie: 11 april 2022

Door: en


Het systeem van roaming tegen thuistarief in EU-landen wordt verlengd tot 2032. Daar heeft de Raad van de EU onlangs mee ingestemd. De herziening van de Roamingverordening stelt het maximale tarief bij voor het grootschalig verkopen van roamingsdiensten, bijvoorbeeld door providers. Zo kunnen mensen zonder hogere kosten blijven bellen, sms’en en internetten in andere EU-landen. De herziene verordening kan gevolgen hebben voor decentrale overheden, bijvoorbeeld voor pendelaars, dienstreizen naar een andere EU-lidstaat of wanneer gebruik moet worden gemaakt van decentrale dienstverlening door middel van roaming.

Achtergrond

Vanaf 15 juni 2017 kunnen alle Europeanen vanwege de Roamingverordening (EU 2015/2120) hun mobiele telefoon gebruiken in andere EU-landen zonder dat zij daarvoor hoge roamingkosten moeten betalen. Zo kunnen personen met een SIM-kaart uit de lidstaat waar zij wonen of ‘duurzame banden’ mee hebben hun mobiele telefoon voor hetzelfde tarief gebruiken binnen de gehele EU. Mensen met duurzame banden zijn bijvoorbeeld pendelaars, expats die vaak aanwezig zijn in hun thuisland of Erasmus studenten. Op onze website verscheen eerder dit bericht over de nieuwe aanpak voor de afschaffing van roamingkosten.

Herziene verordening

De huidige Roamingverordening loopt af op 30 juni 2022. De herziene verordening moet klanten nog beter beschermen tegen onverwachte kosten en zorgen voor meer transparantie over diensten die extra kosten met zich meebrengen. Het beleid inzake redelijk gebruik blijft ook in de herziene verordening gelden. Dit beleid is bedoeld om permanente roaming en de bijbehorende hoge kosten te voorkomen. Verder moet de herziene verordening zorgen voor positieve klantervaringen, voornamelijk wat betreft de kwaliteit van dienstverlening en toegang tot noodhulpdiensten.

Nu de verordening is aangenomen dient deze ondertekend te worden door de voorzitters van de Raad van de EU en het Europees Parlement. De herziene verordening zal dan op 1 juli 2022 in werking treden.

Bron

Raad keurt verlenging mobiele roaming zonder extra kosten goed, persbericht Raad van de EU

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa decentraal

EU timmert aan de digitale weg, Kenniscentrum Europa decentraal

De tien prioriteiten van de Commissie-Juncker – Stand van zaken begin 2018, Kenniscentrum Europa decentraal

Tekst van de herziene Roamingverordening, Europees Parlement