Presentatie Mobiliteit

Duur: +/- 1 uur

Vanuit Europa komen er zowel kansen als verplichtingen op decentrale overheden af wat mobiliteit en vervoer betreft. Er zijn meerdere verschillende Europese programma’s, zoals TEN-T, de Clean Vehicles Directive of de PSO-verordening, die regels voor infrastructuur, de inkoop van voertuigen of de aanbesteding van openbaar vervoer stellen. Aan de andere kant bestaan er ook subsidies, zoals vanuit de Connecting Europe Facility, die decentrale overheden van dienst kunnen zijn. In deze presentatie wordt u wegwijs gemaakt met deze programma’s, initiatieven en regels en wordt toegelicht waar u zich bewust van moet zijn wat betreft Europese mobiliteitsregels.

Voor wie?

De presentatie is toegankelijk voor medewerkers van decentrale organisaties, met name provincies, gemeenten en samenwerkingsverbanden daarvan die gericht zijn op transport. De presentatie is met name geschikt voor (medewerkers van) organisaties die direct te maken hebben met de besproken initiatieven, bijvoorbeeld omdat zij deel uitmaken van TEN-T of zich bezighouden met grensoverschrijdend vervoer.

Wat komt er aan bod?

Kosteloze presentatie?

Kenniscentrum Europa decentraal kan kosteloos een presentatie verzorgen bij u op locatie indien:

  • de presentatie een presentatie uit ons standaardaanbod is.
  • uw organisatie een gemeente, waterschap, provincie, ministerie of samenwerkingsverband is, of indien u bij de VNG, de UvW of het IPO werkt.
  • indien er minimaal 10 deelnemers bij de presentatie aanwezig zijn die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie, een samenwerkingsverband, het IPO, de UvW of de VNG.

Neem voor meer informatie contact op met info@europadecentraal.nl of via telefoonnummer 070 – 338 1090