Presentatie Mededinging en Wet Markt & Overheid

Duur: +/- 1 uur

Het doel van het mededingingsrecht is om effectieve concurrentie te verzekeren. Decentrale overheden kunnen met het Europese en nationale mededingingsrecht te maken krijgen, als zij zich op de markt begeven en goederen en diensten op de markt aanbieden, zelf of via hun overheidsbedrijven. Maar ook als zij verboden prijsafspraken van ondernemers ondersteunen of verplicht stellen. Verkoopt uw overheidsorganisatie bijvoorbeeld grond? Verhuurt uw overheidsorganisatie vergaderzalen aan derden? Zamelt uw overheidsbedrijf bedrijfsafval in? Of keurt uw overheidsorganisatie tarieven van private partijen goed? Decentrale overheden dienen dan onder andere rekening te houden voor met de gedragsregels van het Europese mededingingsrecht en  de Wet Markt & Overheid. In deze informatieve sessie bespreken wat de mededingingsregels meer specifiek de Wet Markt & Overheid in de praktijk betekenen voor uw overheidsorganisatie.

Wat komt er aan bod?

  • Algemene informatie over mededinging
  • Gedragsregels van de Wet Markt & Overheid
  • Gedragsregels voor overheden onder het mededingingsrecht
  • Uitsluitingsgronden
  • Casussen uit de praktijk

Kosteloze presentatie?

Kenniscentrum Europa decentraal kan kosteloos een presentatie verzorgen bij u op locatie indien:

  • de presentatie een presentatie uit ons standaardaanbod is.
  • uw organisatie een gemeente, waterschap, provincie, ministerie of samenwerkingsverband is, of indien u bij de VNG, de UvW of het IPO werkt.
  • indien er minimaal 10 deelnemers bij de presentatie aanwezig zijn die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie, een samenwerkingsverband, het IPO, de UvW of de VNG.

Neem voor meer informatie contact op met info@europadecentraal.nl of via telefoonnummer 070 – 338 1090