Om te voorzien in de groeiende behoefte aan digitale presentaties op maat en op afstand, presenteert Kenniscentrum Europa decentraal gratis online kennissessies voor decentrale overheden.


Dinsdag 8 juni, 15:00 – 15:30

KEnnissessie: Even opfrissen… De Avg

De bescherming van persoonsgegevens is een actueel thema. In de praktijk gaat het regelmatig mis, met alle gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan de berichten over datalekken die in het nieuws zijn geweest, of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens weer een boete geeft voor de overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, zet duidelijk de verplichtingen voor decentrale overheden uiteen. De decentrale overheid dient in zijn rol van verwerkingsverantwoordelijke te voldoen aan een breed spectrum van eisen.

In deze online kennissessie gingen we in op alle relevante zaken uit de AVG, van het inrichten van het verwerkingsregister en het opstellen van een privacybeleid tot het melden van datalekken. En wat schrijft de AVG voor als je gegevens in een derde land worden beheerd? Juridisch adviseur Evelien van Buuren en directeur-bestuurder Fenna Pols, beiden van Kenniscentrum Europa decentraal, beantwoordden deze en andere vragen.

De kennissessie vond plaats op dinsdag 8 juni 2021.