Presentatie Aanbesteden

Duur: +/- 1 uur

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen te maken met de Europese aanbestedingsrichtlijnen als een overheidsopdracht Europees aanbesteed moet worden. De richtlijnen zijn van toepassing zodra de waarde van een opdracht gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempelwaarden. Tijdens de presentatie lichten we de beginselen van het aanbestedingsrecht uit. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de veelgemaakte fouten binnen het aanbesteden. Dit kan namelijk consequenties hebben, zowel tijdens het proces als achteraf bij de accountantscontrole. De juridisch adviseurs van Europa Decentraal zullen ook aangeven wat de oplossing hiervoor zijn. Samen behandelen we verschillende praktische vraagstukken in relatie tot het Europese aanbestedingsrecht, zoals de inhuur van personeel, het aanbesteden van ICT en het verlengen van contracten.

Voor wie?

De presentatie is zowel toegankelijk voor deelnemers die zijdelings in aanraking komen met het aanbestedingsrecht en hun kennis willen vergroten als voor deelnemers die zelfstandig aanbestedingstrajecten begeleiden en bij die procedures tegen vragen aanlopen. Hierdoor is de presentatie onder andere geschikt voor inkopers, juristen, beleidsmedewerkers en contractmanagers.

  • De aanbestedingsplicht
  • Raamovereenkomsten
  • De aanbestedingsprocedures
  • Duurzaam aanbesteden
  • Veelvoorkomende valkuilen en oplossingen hiervoor
  • Inbesteden
  • Wezenlijke wijziging

Kosteloze presentatie?

Kenniscentrum Europa decentraal kan kosteloos een presentatie verzorgen bij u op locatie indien:

  • de presentatie een presentatie uit ons standaardaanbod is.
  • uw organisatie een gemeente, waterschap, provincie, ministerie of samenwerkingsverband is, of indien u bij de VNG, de UvW of het IPO werkt.
  • indien er minimaal 10 deelnemers bij de presentatie aanwezig zijn die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie, een samenwerkingsverband, het IPO, de UvW of de VNG.

Neem voor meer informatie contact op met info@europadecentraal.nl of via telefoonnummer 070 – 338 1090