Praktijkvraag

Laatste update: 3 november 2014

Door:


Onze gemeente wil een wijziging in een verordening notificeren in het kader van de Dienstenrichtlijn. Wij hebben begrepen dat hiervoor een nieuw elektronisch systeem beschikbaar is. Zijn wij verplicht dit systeem te gebruiken? En zo ja, hoe werkt dat?
Antwoord in het kort

Ja, overheden zijn sinds 1 juli 2014 verplicht om gebruik te maken van de applicatie Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet (MND). Het MND-systeem is een elektronische applicatie die overheden stapsgewijs helpt bij het notificeren en melden van eisen aan dienstverleners. Met behulp van MND kunnen overheden eenvoudig melding- en/of notificatieformulieren invullen en aanleveren aan het ministerie van EZ.

Toelichting

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten nieuwe of gewijzigde vergunningsstelsels en andere eisen aan dienstverleners melden of notificeren. Dit geldt al sinds de invoering van de Dienstenrichtlijn in 2010. Bepaalde vergunningsstelsels en andere eisen uit de Dienstenrichtlijn die deze overheden aan dienstverleners stellen moet Nederland notificeren aan de Europese Commissie. Dat notificeren voor Nederland doet het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Overzicht eisen

Daarnaast publiceert EZ een aantal keer per jaar een overzicht in de Ministeriele regeling reikwijdte Dienstenrichtlijn van alle eisen en vergunningstelsels die de overheden zoal aan dienstverleners stellen. De overheden moeten alle eisen aan dienstverleners melden aan EZ. Dit in verband met de kenbaarheid van die regelgeving (art. 2 lid 2 Dienstenwet). Het overzicht moet het voor dienstverleners en overheden duidelijker maken welke eisen en vergunningstelsels onder de Dienstenwet vallen. Daarnaast kan de nieuwe of gewijzigde regelgeving gevolgen hebben voor de aansluiting op het Dienstenloket of het Interne Markt Informatiesysteem (IMI).

Eigen verantwoordelijkheid

MND zal de invoerder van nieuwe of gewijzigde regelgeving in de meeste gevallen attenderen op de notificatie- en meldingsplicht. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid zelf om te bepalen of genotificeerd of gemeld moet worden. Er verandert niets aan de plicht tot notificeren of melden zelf. MND moet het alleen makkelijker maken.

Decentrale regelgeving platform

De applicatie MND is samen met de Verkeersbesluiten (VB) applicatie en de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) ondergebracht bij het Decentrale Regelgeving Platform. MND werkt op dezelfde manier als GVOP en VB.

Aanmelden MND

MND is te vinden op mnd.overheid.nl. Eenmaal ingelogd ziet u het tabblad ‘MND’ in het Decentrale Regelgeving Platform. Inloggen gebeurt via een zogenoemd DigiD-OP account. Als u reeds een DigiD-OP account voor GVOP of VB hebt, kunt u dit laten aanpassen zodat u hetzelfde account ook voor MND kunt gebruiken. Wanneer u nog niet over een account beschikt kunt u uw organisatie aanmelden door een mail te sturen naar: mnd@koop.overheid.nl. U ontvangt dan een informatiemail met de bijbehorende formulieren en een oplegbrief. Meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op de website van KOOP.

Hoe werkt MND?

Klik hier voor een gebruikershandleiding voor de MND-applicatie. De voorbeeldnotificaties van de VNG zijn ook beschikbaar in MND.

Door:

Karin van den Brand, Europa decentraal

Meer informatie:

Procedure en formulieren notificeren, Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
MND applicatie, Website KOOP
Aanmeldprocedure MND applicatie, Website KOOP
Gebruikershandleiding MND applicatie, Website KOOP
Vraag en antwoord MND applicatie, Website KOOP
ICER-handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 april 2014, nr. WJZ/13083425, tot wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem voor het verplicht stellen van het meldings- en notificatiesysteem Dienstenwet en tot wijziging van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet, officielebekendmakingen.nl

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG