Praktijkvraag

Laatste update: 15 december 2022

Door:


De Single Digital Gateway moet stimuleren dat alle burgers en bedrijven binnen de Europese Unie eenvoudig toegang kunnen krijgen tot overheidsdiensten van alle EU-lidstaten. We zijn druk bezig met het voldoen aan de verplichtingen van de SDG maar het is aardig veelomvattend. Wat geldt er nu allemaal voor ons als decentrale overheid?
Antwoord in het kort

De Single Digital Gateway-verordening (SDG-verordening) dient ervoor om een digitale toegangspoort te creëren die Europeanen toegang geeft tot informatie en procedures binnen alle lidstaten. De SDG heeft ook gevolgen voor decentrale overheden. Zij moeten informatie rondom bepaalde diensten, producten en procedures online beschikbaar stellen voor andere Europese gebruikers via het Your Europe-portaal. Dit wordt gedaan door teksten te vertalen of sommige procedures en informatie grensoverschrijdend toegankelijk te maken. De deadline voor het onderdeel Informeren van de SDG-verordening is 12 december 2022. Uiteindelijk moet op 12 december 2023 aan alle verplichtingen worden voldaan.

Achtergrond

In 2015 presenteerde de Europese Commissie een nieuwe Single Market Strategy, een strategie om het volledige potentieel van de Europese Unie (EU) interne markt te benutten. Om de interne markt beter te laten functioneren, beter toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven en om belemmeringen te voorkomen, heeft de Commissie daarna in 2017 een handhavingspakket met verdere wetgevingsvoorstellen voor de interne markt uitgebracht. Eén van deze wetsvoorstellen betrof de Single Digital Gateway-verordening. De SDG-verordening is vervolgens in oktober 2018 aangenomen door het Europees Parlement. Daarmee heeft Nederland de wettelijke verplichting gekregen om de verordening uit te voeren.

Your Europe

Met de SDG-verordening wordt een online centraal punt ingesteld van waaruit Europese burgers en bedrijven alle relevante informatie, procedures en diensten kunnen vinden die zij nodig hebben om van de EU interne markt gebruik te maken. Dat gebeurt met het Your Europe portaal. Dit portaal bevat momenteel al informatie voor burgers en bedrijven die grensoverschrijdende activiteiten willen verrichten. Via de SDG worden gebruikers straks doorgelinkt naar de webpagina’s op de overheidswebsite van de betrokken lidstaat, die de informatie of de procedures bevat waar de gebruikers naar op zoek zijn.

Verplichtingen voor decentrale overheden

Informatie

Decentrale overheden moeten gebruikers informeren over de verschillende rechten, plichten en regels, procedures en ondersteuningsdiensten. Op de websites van decentrale overheden moet bijvoorbeeld informatie staan over:

  • Tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat;
  • Deelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Parlement;
  • Belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften;
  • Het verkrijgen van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten;
  • Regels en procedures over deelname aan openbare aanbestedingen.
Administratieve procedures

Decentrale overheden dienen een aantal van hun administratieve procedures die ook door nationale burgers en bedrijven online kunnen worden afgerond toegankelijk te maken voor grensoverschrijdende burgers en bedrijven. Hier gaat het om de informatie over alle procedures die raken aan de informatiegebieden in Bijlage I van de Verordening. Daarmee worden niet alleen de procedures die online kunnen worden afgerond en grensoverschrijdend toegankelijk worden gemaakt bedoeld, maar ook de procedures die in Bijlage I staan en alleen offline toegankelijk zijn.

Talen

Alle informatie en de uitleg over de procedures die via de SDG bereikbaar zijn moet beschikbaar zijn in een taal die begrepen kan worden door het grootste gedeelte van de grensoverschrijdende gebruikers. Het kan per situatie en groep gebruikers verschillen welke officiële taal van de EU hiervoor het best geschikt is. Er kan ondersteuning aan de Commissie worden gevraagd bij het vertalen van deze teksten. Artikel 12 van de SDG-verordening stelt expliciet dat het niet vereist is dat alle informatie wordt vertaald: alleen dat wat burgers en bedrijven nodig hebben om de regels te begrijpen die op hun situatie van toepassing zijn. Ook is het niet nodig om de procedures zelf in een andere taal aan te bieden.

Inwerkingtreding

De bepalingen in de SDG-verordening worden op verschillende tijdstippen van toepassing, variërend van twee tot vijf jaar na de inwerkingtreding van de verordening. De eerste verplichtingen voor de centrale overheid en de Commissie zijn ingegaan op 12 december 2020. Voor decentrale overheden zijn de volgende deadlines van belang:

  • 12 december 2022 – Specifiek voor gemeentelijke instanties is er een uitzondering gemaakt: de (vertaalde) informatie en instructie over de procedures die moeten worden aangeboden moeten vier jaar na inwerkingtreding van de Verordening beschikbaar zijn.
  • 12 december 2023 – Voor het grensoverschrijdend aanbieden van de online procedures krijgen alle betrokken partijen nog een jaar extra de tijd.

Toezicht

In artikel 28 van de SDG-verordening wordt aangegeven dat elke lidstaat een Nationaal Coördinator moet aanwijzen. De rol van de Nationaal Coördinator is om de voortgang en kwaliteit te bewaken. Daarnaast fungeert de Nationaal Coördinator als contactpunt naar de Commissie en de andere Europese lidstaten. In Nederland heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de Nationaal Coördinator benoemd. Deze wordt bijgestaan door het Bureau Nationaal Coördinator (bNC-SDG). Het bureau deelt relevante informatie en praktische voorbeelden op hun website en organiseert kennisbijeenkomsten.

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa Decentraal
Single Digital Gateway, Kenniscentrum Europa Decentraal
Updates over de implementatie van de SDG, Bureau van de Nederlandse Nationaal Coördinator SDG
Your Europe-portaal, Europese Unie