Praktijkvraag

Laatste update: 30 januari 2013

Door:


De gemeente wil subsidie verlenen aan een project op het gebied van CO2 afvang, transport en opslag. Het betreft een voorbereidingstraject voor investeringen in transport en opslagfaciliteiten. Wordt CO2 afvang, transport en opslag gezien als milieubeschermingsmaatregel? Mag de gemeente steun verlenen aan dit project binnen de kaders van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Richtsnoeren Milieusteun?

Versie september 2009

Antwoord

Projecten op het gebied van CO2 afvang, transport en opslag hebben zeker de aandacht van de Europese Commissie. Zij erkent het strategische belang van deze technologie voor de EU op het gebied van de energievoorzieningszekerheid, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het bereiken van haar overeengekomen langetermijndoelstelling om de klimaatverandering te beperken tot 2° C boven de pre-industriële niveaus.

Steun aan bouw demonstratie-installaties

De Commissie heeft ook zelf steun toegezegd aan de bouw van demonstratie-installaties op industriële schaal tot 2015. Daarom neemt zij in het algemeen een positieve houding aan tegenover staatssteun voor dergelijke projecten. De voorwaarde is wel dat deze projecten milieuveilig moeten zijn en moeten bijdragen tot de bescherming van het milieu. Zie de Richtlijn Geologische opslag kooldioxide.

Geen toetsing

Het is niet mogelijk om een project voor CO2 afvang en transport onder de AGVV te laten vallen. Ook wordt staatssteun aan dergelijke projecten niet getoetst aan de Richtsnoeren Milieusteun. De Commissie heeft aangegeven dat zij te weinig ervaring met CO2 afvangprojecten heeft om daar regels over te stellen. Daarnaast is zij benieuwd naar de wijze waarop de lidstaten deze activiteiten invulling geven (overweging 69 richtsnoeren).

Vooraf melden

Daarom moet staatssteun voor dergelijke projecten vooraf gemeld worden bij de Commissie die de economische afwegingstoets op de staatssteun zal toepassen. De Commissie licht verder in de richtsnoeren toe dat bepaalde vormen van ondersteuning van met fossiele brandstoffen gestookte krachtcentrales of andere industriële installaties voorzien van een uitrusting om CO2 op te vangen, te vervoeren en op te slaan, of van individuele elementen uit deze keten van koolstofafvang en -opslag, staatssteun kunnen zijn.

Melding Commissie

De steun aan deze projecten zou op grond van art. 87 lid 3c EG-Verdrag kunnen worden beoordeeld. Ook kan de in aanmerking komen als belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang. Voorwaarden hierin zijn in art. 87 lid 3b EG-Verdrag en in punt 147 van de richtsnoeren uiteengezet. Kortom, het project moet in beginsel gemeld worden bij de Commissie. Daarnaast kan de gemeente ideeën putten uit een reeds door de Commissie goedgekeurde regeling.

Meer informatie:

Het CO2-afvangproject in Mongstad, Noorwegen, persbericht Europese Commissie
Besluit EFTA, over goedkeuring van steun aan dit project

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG