×

Praktijkvragen

...
Praktijkvraag - 1 juni 2009

Wanneer moet steun aan een DAEB gemeld worden?

Moet voor een melding van staatssteun in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) een geleverde dienst eerst als een DAEB benoemd zijn, alvorens er sprake kan zijn van staatssteun voor een DAEB? Met andere woorden: hoeven wij als gemeente alleen maar te melden als wij steun hebben verleend aan een dienst die wij ook daadwerkelijk als een DAEB hebben aangemerkt?

...
Praktijkvraag - 9 november 2005

Kunnen wij stappen blijven nemen in een zaak wanneer er nog prejudiciƫle vragen liggen bij het Hof?

Onlangs heb ik iemand een vooraankondiging bestuursrecht gezonden. Het gaat om een illegale caravanstalling die in strijd is met het bestemmingsplan. De vooraankondiging houdt in dat bezwaarde verzocht wordt het illegale gebruik te staken en gestaakt te houden. De reactie op deze vooraankondiging houdt onder andere in dat door het weren van dit soort caravanstallingen het vrije verkeer van goederen en personen wordt belemmerd: het gemeentelijk beleid zou in strijd met het EU recht zijn.