Praktijkvraag

Laatste update: 20 december 2022

Door:


Mogen de vier grote steden in Nederland hun vervoer inbesteden?
Antwoord in het kort

Ja, de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (de zogenaamde ‘G4’) mogen kiezen of zij het openbaar vervoer in hun stad aanbesteden of niet. De Wet Personenvervoer 2000 laat dit toe in artikel 63a, waarin de uitzondering voor inbesteden wordt geregeld.

Regelgeving op het gebied van OV

Volgens de Europese regelgeving op het gebied van openbaar vervoer (Aanbestedingsrichtlijn 2014/24 en de PSO-verordening) moet regionaal en lokaal openbaar vervoer in principe via een openbare aanbesteding geregeld worden. In artikel 5 lid 2 PSO-Verordening is geregeld dat nationale wetgeving voor een inbestedingsuitzondering kan zorgen. In Nederland zijn de voornaamste verplichtingen die voortvloeien uit de PSO-Verordening uitgewerkt in de Wet Personenvervoer 2000 (Wp2000) en het Besluit Personenvervoer 2000 (Bp2000).

Inbestedingsuitzondering G4

Voor de G4 geldt een inbestedingsuitzondering. De steden mogen hierdoor kiezen of zij het openbaar vervoer in hun stad aanbesteden of niet. Dit geldt niet voor andere gemeenten, provincies of plusregio’s. De inbestedingsuitzondering staat in artikel 63a Wp2000. Dit artikel is ingevoerd door middel van de Wet Aanbestedingsvrijheid OV grote steden uit 2012.

Ontheffingsuitzondering

Er bestaat een ontheffingsuitzondering van de aanbestedingsplicht voor concessies van het openbaar vervoer, maar dit geldt alleen voor overbruggingssituaties. Een voorbeeld van zo’n situatie is een wijziging van de indeling van concessiegebieden, of een uitzondering voor openbaar vervoer dat een vernieuwende technologie of een vernieuwend vervoersconcept bevat en daardoor niet onder de aanbestedingsrichtlijn gegund kan worden.

Meer informatie:

Aanbestedingen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Vervoer en aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Concessies, Kenniscentrum Europa Decentraal
Concessies Openbaar Vervoer, Kenniscentrum Europa Decentraal
Inbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
PSO-verordening
Kan een gemeente eisen stellen om lokale partijen te bevoordelen in een Europese aanbesteding? Kenniscentrum Europa Decentraal