Praktijkvraag

Laatste update: 9 juli 2018

Door:


Afgelopen maand is bekend geworden dat de (ver)nieuw(d)e Europese detacheringsrichtlijn definitief doorgang gaat vinden. Waar gaat deze richtlijn over en gaat hiermee ook iets veranderen voor grensoverschrijdend arbeid binnen onze organisatie?
Antwoord in het kort

Ja, deze richtlijn kan ook gevolgen hebben voor decentrale overheden. De nieuwe Europese detacheringsrichtlijn moet wel eerst nog worden geïmplementeerd in het nationale recht. Dit kan nog twee jaar duren. Het doel van de richtlijn is om oneerlijke concurrentie op het gebied van personeel tegen te gaan. In de huidige detacheringsrichtlijn is er nog de mogelijkheid tot het stellen van een onbeperkte termijn voor detachering. Deze termijn verandert in de herziene richtlijn naar twaalf maanden met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging met zes maanden.

Nieuwe detacheringsrichtlijn aangenomen

Medio juni 2018 heeft de Raad van de Europese Unie groen licht gegeven voor de zogenoemde nieuwe detacheringsrichtlijn. Hiermee is er een einde gekomen aan een lang en politiek gevoelig Europees wetgevingsproces. Ook binnen lidstaat Nederland moeten de nieuwe Europese regels die in de nieuwe richtlijn staan binnen twee jaar zijn omgezet in nationale wetgeving.

Huidige detacheringsrichtlijn en reden voor actualisatie

De huidige Europese detacheringsrichtlijn (richtlijn 96/71/EG) komt nog uit 1996. De richtlijn is van toepassing op in een lidstaat gevestigde ondernemingen die in het kader van grensoverschrijdende dienstverrichting werknemers ter beschikking stellen (‘detacheren’) in een andere lidstaat. Inmiddels is de economische- en arbeidsmarktsituatie in de EU dusdanig veranderd dat de richtlijn niet meer up-to-date is. Zo zijn in de huidige detacheringsrichtlijn werkgevers niet verplicht om gedetacheerde werknemers meer te betalen dan het minimumloon in het gastland. Vaak leidt dit tot loonverschillen tussen lokale en gedetacheerde werknemers. Volgens de Europese Commissie verdienen gedetacheerde werknemers in bepaalde sectoren en lidstaten tot 50% minder dan lokale werknemers.

Wat wijzigt er in de nieuwe detacheringsrichtlijn?

De nieuwe Europese detacheringsrichtlijn zorgt ervoor dat alle werknemers (dus ook gedetacheerde werknermers) recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden en eventuele voordelen. Dit betekent dat CAO’s gaan gelden voor alle werknemers. Werkgevers mogen reis- of verblijfskosten niet meer inhouden op het salaris. Daarnaast is in de huidige detacheringsrichtlijn geen maximale termijn voor detachering opgenomen. Deze termijn gaat er nu komen met de invoering van de wijzigingen van de nieuwe Europese detacheringsrichtlijn. De maximale termijn voor detachering wordt twaalf maanden, met de optie tot verlenging van zes maanden. Overigens wijzigt deze herziening niets ten aanzien van sociale premies. Deze dienen tijdens de detacheringsperiode nog altijd in het thuisland te worden afgedragen.

Detachering en regels van vrij verkeer

Bij (grensoverschrijdende) detachering komen onder meer de Europese regels van vrij verkeer kijken. Vanwege de tijdelijkheid van de werkzaamheden in het geval van detachering en uitzendwerk zijn vooral de Europese regels van vrij verkeer van diensten van toepassing en niet zozeer het vrij verkeer van personen (werknemers). Dergelijke werknemers treden namelijk niet officieel toe tot de arbeidsmarkt van de lidstaat. De detacheringsrichtlijn geeft meer uitleg over hoe de regels van vrij verkeer van diensten correct kunnen worden toegepast in het geval van grensoverschrijdende detachering.

Decentrale relevantie

De herziening van de detacheringsrichtlijn moet ervoor zorgen dat gedetacheerde werknemers hetzelfde worden behandeld als lokale werknemers, zoals vastgelegd in de wet of in collectieve afspraken. Ook decentrale overheden dienen zich aan deze regels te houden nadat deze richtlijn is geïmplementeerd. Dit geldt overigens tevens voor overheidsbedrijven die gebruik maken van gedetacheerde werknemers.

Meer informatie

Dossier grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Grensoverschrijdende arbeid, Europa decentraal
Detacheringsrichtlijn, Europa decentraal
Nieuwsbericht “Gelijk loon voor alle Europese gedetacheerde werknemers”, Europa decentraal
Herziening detacheringsrichtlijn – veel gestelde vragen, informatieblad Europese Commissie