Praktijkvraag

Laatste update: 17 december 2021

Door:


Onze provincie wil een DAEB aanwijzen volgens het DAEB-vrijstellingsbesluit. Moeten wij ons DAEB-aanwijzingsbesluit toetsen aan de gids van de Europese Commissie over de toepassing van DAEB?

Antwoord

Dit staat de provincie vrij. De gids over DAEB is een intern werkdocument van de Commissie. Als een decentrale overheid een DAEB aanwijst, kan deze gids behulpzaam zijn bij de praktische toepassing van het staatssteunpakket voor DAEB. Ook bespreekt de gids de praktische toepassing van de aanbestedingsregels, de dienstenrichtlijn en de regels voor het vrije verkeer.

DAEB-pakket voor staatssteun

De vernieuwde gids gaat nader in op de praktische toepassing van het DAEB-pakket over staatssteun. Hierbij worden praktijkvragen van diverse lidstaten beantwoord. Zo biedt de gids, naast een uitleg over DAEB begrippen, een overzicht van aspecten die spelen bij de toepassing van:

– De DAEB de-minimisverordening, die van toepassing is op driejaarlijkse compensatiesteun met een drempel van € 500.000,=;
– Het vrijstellingsbesluit DAEB, dat een specifieke benadering heeft ten op zichte van sociale DAEB;
– De kaderregeling DAEB, die het melden van DAEB-compensaties boven de € 15 miljoen inkadert.

Aanbestedingsregels en DAEB

De gids gaat ook in op de verwevenheid tussen staatssteun en aanbesteden. Waar staatssteun toeziet op de financiering van DAEB, zijn de aanbestedingsregels van toepassing op de selectie van een DAEB-beheerder als er sprake is van een overheidsopdracht. De gids zet door middel van praktijkvragen uiteen wanneer overheden DAEB in eigen beheer kunnen houden, zoals in het geval van een inbesteding. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan overheidsopdrachten die te maken hebben met sociaal beleid.

De regels voor het vrij verkeer en de dienstenrichtlijn en DAB

Ook de regels voor het vrij verkeer van diensten en vestiging en de dienstenrichtlijn kunnen een rol spelen bij het laten uitvoeren van een DAEB. In een aantal vragen en antwoorden gaat de Commissie in op de rol van sociale diensten van algemeen belang en de vrij verkeerregels. Hierbij geeft de gids ook een overzicht welke DAEB en sociale diensten van algemeen belang uitgesloten zijn van de dienstenrichtlijn.

Meer informatie

DAEB
Geactualiseerde Commissiegids DAEB 2013 (voorlopig alleen in het Engels beschikbaar)

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG