Praktijkvraag

Laatste update: 11 augustus 2022

Door:


In het kader van de uitvoering van projecten die onder de Structuurfondsen vallen, is er in onze gemeente onduidelijkheid ontstaan over de compensatie van btw-uitgaven. Wat is de huidige stand van zaken? Kunnen btw-uitgaven gedeclareerd worden onder Structuurfondsen?
Antwoord

Nee. In Nederland bestaat het btw-compensatiefonds. Dit fonds is ingesteld om gemeenten en provincies te compenseren voor btw die zij moeten betalen aan commerciële partijen bij het uitsteden van activiteiten. In de regels over de Structuurfondsen (Verordening 448/2004, regel 7) staat dat btw die al (nationaal) teruggevorderd is, niet nogmaals gedeclareerd mag worden.

Verordening

Verordening 448/2004 ziet op de subsidiabiliteit van de uitgaven die worden gedaan in het kader van door Structuurfondsen medegefinancierde activiteiten. Regel 7 van de Verordening gaat over btw en over de regels betreffende het subsidiabel stellen van btw-uitgaven in het kader van Structuurfondsprojecten.

Onduidelijkheid EFRO

Onlangs is hierover gesproken tussen lidstaat Nederland en de Europese Commissie. Er was onduidelijkheid ontstaan tijdens de uitvoering van programma’s onder het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) in de periode 2000-2006. De Commissie heeft nu gesteld dat btw-uitgaven, die voor compensatie bij het btw-compensatiefonds in aanmerking komen, geen onderdeel meer mogen uitmaken van de betalingsaanvragen aan de Commissie in het kader van de Structuurfondsen.

btw-uitgaven onder Structuurfondsen

Vanuit de ministeries van Economische Zaken en Financiën is hierover op 18 juni 2007 een brief uitgegaan naar alle gemeente- en provinciebesturen. Vanaf deze datum mogen btw-uitgaven, die al in aanmerking zijn genomen in het kader van het btw-compensatiefonds, niet meer worden opgenomen in de betalingsaanvragen in het kader van de Structuurfondsen.

Als btw-uitgaven na deze datum wel worden opgenomen in de betalingsaanvragen bij de Commissie, dan zal een eventuele correctie door de Commissie worden doorvertaald naar gemeenten of provincies. Over aanvragen die voor deze datum zijn ingediend, zal verder overleg plaatsvinden met de Commissie. Hierover zal in de loop van 2007 nog nadere informatie worden verstrekt.

Meer informatie

Verordening 448/2004
btw-compensatiefonds, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)